Połączone posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Współpracy nauki z biznesem z Zespołem Roboczym ds. Recyklingu i gospodarki odpadami działające w ramach powołanej Rady Przedsiębiorców przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Adama Abramowicza w sprawie przetwarzania zużytych paneli fotowoltaicznych oraz produkcji produktu handlowego powstałego z przetwarzania odpadów tekstylnych ze zużytych opon samochodowych

W dniu 21 lipca 2022 r. odbyło się połączone posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Współpracy nauki z biznesem z Zespołem Roboczym ds. Recyklingu i gospodarki odpadami, działających w Radzie … Read More