PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE REALIZOWANE W RAMACH INKUBATORA INNOWACYJNOŚCI 4.0

Grafika zawiera logotyp Uniwerstytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Karkowie, niebieski napis na białym tle

Zachęcamy do zapoznania się z serią artykułów promujących efekty realizacji dwunastu Prac Przedwdrożeniowych, powstałych w ramach Projektu Inkubator Innowacyjności 4.0.

Już jutro na naszym profilu na Facebooku ukaże się pierwszy post dotyczący poszczególnych projektów –> https://www.facebook.com/uniwersytetrolniczywkrakowie a wraz z nim linkować będziemy filmy dostępne na YouTube

Zachęcamy do obserwowania i śledzenia!

Wszystkie prace B+R miały na celu odpowiedzieć na wyzwania XXI wieku w zakresie nowoczesnych rozwiązań służących gospodarce, przemysłowi i środowisku. Nasi naukowcy brali pod uwagę m.in. takie aspekty, jak: technologie przyjazne środowisku, GOZ, efektywność energetyczną, zrównoważony rozwój. Można zatem śmiało powiedzieć, że efekty realizacji Projektu mają duże znaczenie dla budowania nowoczesnej i zdrowej przyszłości obecnych i przyszłych pokoleń. Zapraszamy do oglądania!

Program Inkubator Innowacyjności 4.0 realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (poprzez Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie) oraz Spółkę Celową Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie sp. z o. o.

Celem programu „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie ich komercjalizacji. Realizacja programu powinna przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

Program pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4)

Więcej o Projekcie przeczytasz TUTAJ