Połączone posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Współpracy nauki z biznesem z Zespołem Roboczym ds. Recyklingu i gospodarki odpadami działające w ramach powołanej Rady Przedsiębiorców przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Adama Abramowicza w sprawie przetwarzania zużytych paneli fotowoltaicznych oraz produkcji produktu handlowego powstałego z przetwarzania odpadów tekstylnych ze zużytych opon samochodowych

W dniu 21 lipca 2022 r. odbyło się połączone posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Współpracy nauki z biznesem z Zespołem Roboczym ds. Recyklingu i gospodarki odpadami, działających w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Tematami spotkania były:

  1. Wprowadzenie przez dr n. pr. Marka Woch Dyrektora Generalnego Biura Rzecznika Małych
    i Średnich Przedsiębiorców do zagadnień dotyczących dotychczasowych prac Zespołu Roboczego ds. Współpracy nauki z biznesem.
  1. Opracowanie i wdrożenie technologii pełnego przetwarzania zużytych paneli fotowoltaicznych;
  2. Opracowanie i wdrożenie technologii produkcji produktu handlowego powstałego z przetwarzania odpadów tekstylnych ze zużytych opon samochodowych.

Zainteresowanie przedmiotowymi przedsięwzięciami wyrazili przedstawiciele nauki oraz organizacji przedsiębiorców, uczestniczący w rzeczonym posiedzeniu.

 

Link do nagrania z posiedzenia w dniu 21 lipca 2022 r.:

https://www.youtube.com/watch?v=7uqyTAno4r4