Prof. Katarzyna Januszkiewicz dołącza do Rady Naukowej przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych w Warszawie, dr hab. Katarzyna Januszkiewicz, prof. Uniwersytetu SWPS, została powołana do Rady Naukowej przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Biuro Rzecznika MŚP w oficjalnym zaproszeniu zwróciło uwagę na imponujący dorobek naukowy prof. Januszkiewicz w dziedzinie organizacji i zarządzania. Z pewnością jej autorytet i doświadczenie przyczynią się do wzbogacenia efektów prac Rady Naukowej.

Naukowcy wspierają sektor małych i średnich przedsiębiorstw

Rada Naukowa działająca przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców to organ opiniodawczy i doradczy, w skład którego obecnie wchodzi 19 naukowców z najważniejszych uczelni i wydziałów ekonomicznych w Polsce, m.in. z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi, Akademii Finansów i Biznesu Vistula, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Krakowie i Poznaniu czy Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

Prof. Katarzyna Januszkiewicz jest już drugą osobą reprezentującą naszą uczelnię w strukturze Rady Naukowej przy Rzeczniku MŚP. Z ramienia Uniwersytetu SWPS w Radzie zasiada bowiem także dr Dariusz Kowalski z Wydziału Prawa w Warszawie.

Do głównych zadań Rady należy konsultowanie projektów ustaw i propozycji legislacyjnych oraz wspieranie Rzecznika MŚP wiedzą i doświadczeniem w prowadzeniu dialogu i szeroko zakrojonych konsultacji ze środowiskami naukowymi. Funkcję przewodniczącego Rady pełni prof. dr hab. Jan Klimek ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Przeczytaj więcej o działalności Rady Naukowej przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

Odwiedź stronę Biura Rzecznika MŚP

Prof. Katarzyna Januszkiewicz

Dr hab. Katarzyna Januszkiewicz, prof. Uniwersytetu SWPS jest ekspertką ds. organizacji i zarządzania. Prowadzi badania w ramach subdyscypliny zachowania organizacyjne, m.in. w obszarze zmiany zachowań ludzi w organizacji (elastyczność zachowań, zmiana paradygmatu kariery zawodowej, różnorodność w miejscu pracy) oraz metodologii badań społecznych aspektów zarządzania (profesjonalizacja metod i technik badawczych).

Brała udział w kilkunastu projektach naukowo-badawczych dotyczących rozwoju zawodowego pracowników i kultury miejsc pracy. Jej zespół opracował autorską koncepcję analizy relacji między rozwiązaniami organizacyjnymi a zachowaniami pracowników.

Była wielokrotnie nagradzana za działalność naukową oraz prace na rzecz rozwoju uczelni i dydaktyki. Wyróżniona została m.in. Medalem Brązowym za długoletnią służbę, przyznanym w 2014 r. przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. W latach 2011–2013 była dwukrotnie powołana przez Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego do Rady Młodych Naukowców MNiSW.

Dowiedz się więcej

źródło: Prof. Katarzyna Januszkiewicz dołącza do Rady Naukowej przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców – Uniwersytet SWPS