Narodowe Centrum Badań i Rozwoju- Zmieniamy się dla Was. NCBR z nową identyfikacją wizualną

W tym roku przypada 15-lecie działalności NCBR. Z tej okazji Centrum dodatkowo zwraca uwagę na wypracowaną przez te lata pozycję na mapie instytucji wspierających innowacje w Polsce. Skupia się jednak głównie na przyszłości i celach swojej działalności, wpisując je w wyzwania XXI wieku takie jak rewolucja technologiczna i transformacja polskiej gospodarki. Przed Centrum dalsza współpraca z biznesem i nauką przy kluczowych dla państwa projektach. Chcąc działać jeszcze efektywniej, od września br. Centrum realizować będzie swoje zadania w nowej siedzibie i pod nowym logo. Instytucja właśnie przedstawiła zmienioną identyfikację wizualną dla całej Grupy NCBR. Rebranding to kolejny element podkreślający transformację instytucji.

 

12 września NCBR rozpoczęło pracę w nowej siedzibie w Warszawie, przy ulicy Chmielnej 69, w budynku Varso Tower. Również tego dnia Centrum zaprezentowało nowy logotyp – to pierwsza taka zmiana od momentu powołania instytucji.

Przez 15 lat funkcjonowania Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozwijało się i podejmowało nowe wyzwania, wspierając rozwój polskich innowacji. Znak graficzny składający się z dwóch liter doskonale zaspokajał potrzeby ówczesnego Centrum. Jednak wraz z rozwojem Grupy NCBR konieczne stało się stworzenie spójnej identyfikacji dla wszystkich podmiotów wchodzących w jej skład. Przypomnieć należy, że od 2020 roku w strukturach Centrum działa Krajowy Punkt Kontaktowy, a w bieżącym roku działalność rozpoczęły Horyzontalne Punkty Kontaktowe. Również w ostatnich latach zostały powołane spółki rozwijające współpracę z innowatorami w poszczególnych obszarach – NIF (koinwestycyjny fundusz VC), IDEAS NCBR (ośrodek innowacji w zakresie AI i ekonomii cyfrowej) oraz AKCES (podmiot skupiony na komercjalizacji projektów B+R).

Potrzeba uspójnienia identyfikacji wizualnej, stworzenia nowoczesnego logo dla rozwijającego się ośrodka oraz potrzeba dostosowania logo do współczesnych standardów graficznych sprawiły, że dziś stary znak ustępuje miejsca nowemu, minimalistycznemu i nowoczesnemu. Jego bazę stanowi czytelny skrót nazwy Centrum oraz element graficzny.

Nowe logo będzie już wkrótce towarzyszyło wszystkim przedsięwzięciom Centrum. Logotypy można pobrać na stronie.

 

Zmieniamy się dla Was. NCBR z nową identyfikacją wizualną – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Portal Gov.pl (www.gov.pl)