Instytut Chemii i Techniki Jądrowej zaprasza przedstawicieli polskiego przemysłu do zapoznania się z metodą modyfikacji radiacyjnej wyrobów polimerowych (szkolenie online)

Od wielu lat w krajach zaawansowanych technologicznie obserwuje się szybki rozwój radiacyjnych technik w przetwórstwie tworzyw sztucznych, głównie w celu poprawy jakości wytwarzanych produktów (polepszenia właściwości mechanicznych i termicznych, odporności chemicznej, wydłużenia czasu użytkowania produktów, itp.). Obecnie w Polsce wiązki wysokoenergetycznych elektronów znajdują zastosowanie wyłącznie w procesach wytwarzania wyrobów z pamięcią kształtu (rury i taśmy termokurczliwe), wstępnej wulkanizacji opon samochodowych i sieciowania folii spożywczych. Jednak coraz silniej zarysowuje się potrzeba wykorzystania metod radiacyjnych w innych gałęziach przemysłu, szczególnie związanych z energetyką. Dlatego Instytut Chemii i Techniki Jądrowej pragnie zainteresować przedsiębiorców wykorzystaniem technik radiacyjnych oraz przedstawić spodziewane korzyści związane z zastosowaniem tego typu technologii.

Za pomocą promieniowania jonizującego można korzystnie modyfikować właściwości fizyczne, chemiczne, termiczne, powierzchniowe i strukturalne różnych termoplastycznych i elastomerowych komponentów polimerowych. Promieniowanie jest skuteczną, szybką, czystą, przyjazną dla użytkownika i dobrze kontrolowaną techniką poprawiania i modyfikacji właściwości polimerów. Metody radiacyjne mogą być stosowane do modyfikowania zarówno objętości jak i właściwości powierzchniowych szerokiej gamy polimerów przeznaczonych do zastosowań przemysłowych, (elementy wysokosprawne, opakowania) dla inżynierii tkankowej, w kosmetyce, oraz do poprawy właściwości powierzchniowych biomateriałów. Niedawno Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej uznała generowanie materiałów funkcjonalnych poprzez szczepienie wywołane promieniowaniem, zaprojektowanych pod kątem kompatybilności środowiskowej, za jeden z pięciu celów wspieranych w ramach koordynowanych przez MAEA projektów badawczych dotyczących strategicznych podejść do przetwarzania tworzyw sztucznych i gumy za pomocą technologii radiacyjnych.

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej zachęca do kontaktu zarówno reprezentantów jednostek przemysłowych i badawczo-rozwojowych z sektora polimerowego.

Instytut informuje również o możliwości odbycia szkolenia w zakresie metod radiacyjnej modyfikacji polimerów. Najbliższe takie szkolenie odbędzie się w dn. 10-11 października, online

Osoby do kontaktu:

Dr hab. Hanna Lewandowska, prof IChTJ h.lewandowska@ichtj.waw.pl

Dr Wojciech Głuszewski w.gluszewski@ichtj.waw.pl

Szkolenie w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej- ZASTOSOWANIE PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO DO MODYFIKACJI TWORZYW POLIMEROWYCH