Akademia Managera rusza już we wrześniu!

 

Krajowy Punkt Kontaktowy PR Horyzont Europa Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  serdecznie zaprasza serdecznie zaprasza do udziału w Akademii Managera  Programu Ramowego Horyzont Europa (HE), która jest organizowana przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w NCBR wspólnie z siecią Horyzontalnych Punktów Kontaktowych. Akademia składa się z 12 modułów informacyjnych oraz 7 spotkań towarzyszących, podczas których będą prezentowane dobre praktyki beneficjentów. Rozpoczynamy już 21 września 2022 i zakończymy 8 grudnia 2022 r. Spotykamy się w każdą środę przez 12 tygodni, aby poznać cały cykl życia projektu w programie ramowym Horyzont Europa.

Moduły – spotkania cyklu głównego

W ramach 12 modułów poprowadzimy Państwa „krok po kroku” przez program HE według koncepcji „od pomysłu na projektu”, tzn.: rejestrację w systemie, analizę dokumentacji konkursowej, poszukiwanie partnerów, przygotowanie administracyjnej i merytorycznej części wniosku projektowego, proces oceny wniosku oraz podpisanie umowy grantowej i umowy konsorcjum. Zapoznamy Państwa również z procesem raportowania, rozliczania kosztów, a także ze spotkaniami przeglądowymi oraz audytami.

Spotkania towarzyszące

Ponadto w ramach spotkań towarzyszących, które będą odbywały się w wybrane czwartki przedstawimy Państwu dobre praktyki beneficjentów, które z pewnością będą dla Państwa niezwykle przydatne podczas przygotowania wniosków czy realizacji projektów.

Zaświadczenie ukończenia Akademii Managera HE

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie ukończenia Akademii Managera HE. W celu pozyskania zaświadczenia obowiązkowy jest udział w min. 10 spotkaniach głównego cyklu (tzw. modułów organizowanych w każdą środę)  i pozytywne zaliczenie testów z wiedzy po każdym module. Udział w spotkaniach towarzyszących, organizowanych we czwartki, jest fakultatywny i nie jest brany pod uwagę do wystawienia zaświadczenia.

Terminy i godzina rozpoczęcia

Akademię Managera Horyzontu Europa  będziemy realizować przez 12 tygodni. Rozpoczynamy 21 września 2022 i zakończymy 8 grudnia 2022. Spotkania głównego cyklu – moduły będą się zawsze odbywały w środy, a spotkania towarzyszące w wybrane czwartki. Rozpoczynamy zawsze o godz. 10:00. W zależności od zakresu tematycznego spotkania potrwają od 1,5 do 2,5 h.

Cały cykl odbędzie się w formule online.

Rejestracja

Obowiązuje jednolita rejestracja na cały cykl wraz ze spotkaniami towarzyszącymi.

Rejestracja zostanie otwarta 1 września 2022.

Harmonogram Akademii Managera

 

Termin Moduły Spotkania towarzyszące
 

21 września 2022 (środa)

Wprowadzenie do Horyzontu Europa (HE) x
 

22 września 2022
(czwartek)

x Rodzaje podmiotów, które mogą brać udział w projektach HE
 

28 września 2022(środa)

Od czego rozpocząć przygodę z HE?

Co, gdzie i jak wyszukiwać?

 

x

 

29 września 2022
(czwartek)

x Skuteczne wyszukiwanie konkursów dla organizacji oraz właściwa interpretacja i analiza dokumentacji
 

5 października 2022
(środa)

Partner czy koordynator? Jak skutecznie poszukiwać partnerów? Jak stworzyć konsorcjum? x
 

6 października 2022
(czwartek)

x Rola koordynatora i partnera. Metody poszukiwania partnerów
 

12 października 2022
(środa)

Wniosek projektowy część administracyjna – A x
 

19 października 2022
(środa)

Wniosek projektowy część – A i B

Przygotowanie budżetu oraz zestawień kosztów

x
 

20 października 2022
(czwartek)

x Jak prawidłowo przygotować budżet  – podejście praktyczne
 

26 października 2022
(środa)

Wniosek projektowy część merytoryczna – B

Doskonałość (Excellence)*

x
 

27 października 2022
(czwartek)

x Pogłębione studia przypadków – całego wniosku w pakiecie wideningowym
 

2 listopada 2022
(środa)

Wniosek projektowy część merytoryczna – B

Oddziaływanie (Impact)*

x
 

3 listopada 2022
(czwartek)

x Pogłębione studia przypadków – całego wniosku w filarze III (EIC)
9 listopada 2022
(środa)
Wniosek projektowy część merytoryczna – B

Jakość i efektywność realizacji (Quality and efficiency of the implementation)*

x
 

10 listopada 2022
(czwartek)

x Pogłębione studia przypadków – całego wniosku w filarze I (ERC)
 

16 listopada 2022
(środa)

Proces oceny wniosków projektowych x
 

17 listopada 2022
(czwartek)

x Doświadczenia i dobre praktyki z procesu oceny wniosków z perspektywy eksperta oceniającego i obserwatora
 

23 listopada 2022
(środa)

Proces podpisywania umowy grantowej. Umowa konsorcjum x
 

30 listopada 2022
(środa)

Wynagrodzenia w programie Horyzont Europa x
 

7 grudnia 2022
(środa)

Realizacja projektu, raporty i audyty w programie Horyzont Europa x
 

8 grudnia 2022
(czwartek)

x Biuro zarządzania projektami oraz specyfika zarządzania projektem w programach ramowych

 

*Wniosek projektowy na przykładzie projektów konsorcjalnych powszechnie występujących w II filarze/klastry

Udział w Akademii Managera jest nieodpłatny! 

Zaplanuj już dziś swój kalendarz szkoleń na jesień 2022 i weź udział w Akademii Managera HE.

Serdecznie zapraszamy!