Raport Najwyższej Izby Kontroli na temat realizacji wybranych programów sektorowych oraz dofinansowanych w nich projektów

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała Informację o wynikach kontroli pt. ,,Realizacja wybranych programów sektorowych oraz dofinansowanych w nich projektów”. Z przedmiotowym raportem można zapoznać się na stronie internetowej NIK, pod adresem: https://www.nik.gov.pl/kontrole/D/21/504/KGP/.