Inicjatywa CORNET

Projekt “SurPreme” – zaproszenie do współpracy Projekt SurPreme (Surface Pre-treatment) dotyczy rozwoju nowej technologii utwardzania oraz wiązania powierzchniowego lakierów na częściach wykonanych z tworzyw … Read More

Rośnie apetyt na innowacje

Innowacje to podstawa do budowania opartej na wiedzy i nowych technologiach cyfrowych gospodarki 4.0, a automatyzacja i sztuczna inteligencja w polskich firmach technologicznych przyczyniają się do wzrostu polskiego … Read More