Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców nawiązała współpracę z Akademią WSB w Dąbrowy Górniczej

Biuro  Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców nawiązało współpracę z Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej. . Porozumienie zostało podpisane w piątek, 22 października br.

W spotkaniu uczestniczyli:

  • Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców,
  • dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB, JM Rektor Akademii WSB,
  • dr Marcin Lis, Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem AWSB.

Współpraca obejmuje:

  • wspólną realizację konferencji, przedsięwzięć edukacyjnych, naukowych i badawczo – rozwojowych,
  • podnoszenie kwalifikacji zawodowych: zainteresowanych studentów, słuchaczy, przedstawicieli partnerów poprzez organizację szkoleń lub warsztatów,
  • konsultacje i wsparcie dla przedsiębiorców.