Nowy podmiot w Grupie NCBR – Akces NCBR sp. z o.o.

Nowy podmiot w Grupie NCBR – Akces NCBR sp. z o.o.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło przedsięwzięcie „Akcelerator NCBR”. Do jego realizacji w Grupie NCBR został powołany nowy podmiot: Akces NCBR sp. z o.o.

 

 

Podpisanie aktu notarialnego, na podstawie którego został zawiązany Akces NCBR sp. z o.o., miało miejsce w poniedziałek, 27 grudnia br., w Warszawie.

– Zależy nam na wzroście liczby i wartości inwestycji w projekty pochodzące ze źródeł krajowych i zagranicznych, oparte na wynikach prac badawczo-rozwojowych. Nowo powołany podmiot Akces NCBR sp. z o.o. będzie realizować przedsięwzięcie „Akcelerator NCBR”. Jego trzy główne filary to: wsparcie doradczo-mentorskie, dofinansowanie w formie grantów – dla projektów spełniających kryteria związane z istotnością projektu i stanem jego zaawansowania, a także inwestycje kapitałowe – dla projektów spełniających kryteria inwestycyjne – mówi dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 

Kompleksowa akceleracja

NCBR chce stworzyć warunki do inkubacji i akceleracji projektów B+R w obszarze większego ryzyka.

– Przedsięwzięcie „Akcelerator NCBR” powstało z myślą o projektach dotyczących zaawansowanych technologii, z istotnym wkładem B+R. Chcemy w ten sposób wypełnić lukę w formule wspierania działalności badawczo-rozwojowej skierowanej na komercjalizację. Wśród dotąd dostępnych narzędzi i programów klienci NCBR nie znajdowali instrumentu, który obok możliwości finansowania oferowałby wsparcie poprzez wiedzę i mentoring potrzebne do przygotowania skutecznego modelu biznesowego dla danego przedsięwzięcia. Ta sytuacja zmieni się wraz z rozpoczęciem działalności Akces NCBR sp. z o.o. – mówi Adam Kostrzewa, prezes zarządu Akces NCBR sp. z o.o. – Będziemy równocześnie wykorzystywać wieloletnią ekspertyzę NCBR w sferze B+R, łącząc ją z doświadczeniami biznesowymi i rynkowymi, aktywizując podaż wartościowych polskich projektów B+R do komercjalizacji. Ponadto Akces NCBR będzie sięgać do najlepszych praktyk międzynarodowych ośrodków wspierania B+R i innowacji, dążąc do zapewnienia polskim naukowcom i przedsiębiorcom najlepszej wiedzy oraz szans na umiędzynarodowienie przygotowywanych rozwiązań i projektów – dodaje.

 

Współpraca z mentorami biznesowymi

Spółka Akces NCBR będzie realizować cele Przedsięwzięcia „Akcelerator NCBR”, które zostało pozytywnie zaopiniowane przez Radę Centrum w uchwale z lipca br.

Przedsięwzięcie to polega na organizacji – przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, działające w charakterze jedynego udziałowca – ram działalności oraz zapewnieniu finansowania potrzebnego do rozpoczęcia i prowadzenia działalności akceleracyjnej przez spółkę specjalnego przeznaczenia, działającą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Będzie ono realizowane w celu zapełnienia luki w zakresie objęcia akceleracją projektów badawczo-rozwojowych, luki w obszarze mentoringu dla podmiotów we wczesnych fazach rozwoju, przygotowania tych podmiotów do dalszych etapów inwestycji oraz w celu wsparcia komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz innych form ich transferu do gospodarki.

Akcelerator NCBR ma za zadanie umiędzynarodowić działalność B+R polskich spółek technologicznych przez: umożliwienie polskim przedsiębiorcom ekspansji na rynki zagraniczne, akcelerację zagranicznych spółek technologicznych zainteresowanych polskim rynkiem oraz współpracę z mentorami biznesowymi działającymi w skali europejskiej lub światowej.

 

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/ncbr/nowy-podmiot-w-grupie-ncbr–akces-ncbr-sp-z-oo

 

***

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą Ministra Edukacji i Nauki, kluczowym ośrodkiem wspierania i tworzenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych i społecznych, kreuje ekosystem wiedzy i informacji na ich temat. Inicjuje i realizuje przedsięwzięcia przyczyniające się do cywilizacyjnego rozwoju kraju.

Nowy podmiot w Grupie NCBR – Akces NCBR sp. z o.o.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło przedsięwzięcie „Akcelerator NCBR”. Do jego realizacji w Grupie NCBR został powołany nowy podmiot: Akces NCBR sp. z o.o.

 

 

Podpisanie aktu notarialnego, na podstawie którego został zawiązany Akces NCBR sp. z o.o., miało miejsce w poniedziałek, 27 grudnia br., w Warszawie.

– Zależy nam na wzroście liczby i wartości inwestycji w projekty pochodzące ze źródeł krajowych i zagranicznych, oparte na wynikach prac badawczo-rozwojowych. Nowo powołany podmiot Akces NCBR sp. z o.o. będzie realizować przedsięwzięcie „Akcelerator NCBR”. Jego trzy główne filary to: wsparcie doradczo-mentorskie, dofinansowanie w formie grantów – dla projektów spełniających kryteria związane z istotnością projektu i stanem jego zaawansowania, a także inwestycje kapitałowe – dla projektów spełniających kryteria inwestycyjne – mówi dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 

Kompleksowa akceleracja

NCBR chce stworzyć warunki do inkubacji i akceleracji projektów B+R w obszarze większego ryzyka.

– Przedsięwzięcie „Akcelerator NCBR” powstało z myślą o projektach dotyczących zaawansowanych technologii, z istotnym wkładem B+R. Chcemy w ten sposób wypełnić lukę w formule wspierania działalności badawczo-rozwojowej skierowanej na komercjalizację. Wśród dotąd dostępnych narzędzi i programów klienci NCBR nie znajdowali instrumentu, który obok możliwości finansowania oferowałby wsparcie poprzez wiedzę i mentoring potrzebne do przygotowania skutecznego modelu biznesowego dla danego przedsięwzięcia. Ta sytuacja zmieni się wraz z rozpoczęciem działalności Akces NCBR sp. z o.o. – mówi Adam Kostrzewa, prezes zarządu Akces NCBR sp. z o.o. – Będziemy równocześnie wykorzystywać wieloletnią ekspertyzę NCBR w sferze B+R, łącząc ją z doświadczeniami biznesowymi i rynkowymi, aktywizując podaż wartościowych polskich projektów B+R do komercjalizacji. Ponadto Akces NCBR będzie sięgać do najlepszych praktyk międzynarodowych ośrodków wspierania B+R i innowacji, dążąc do zapewnienia polskim naukowcom i przedsiębiorcom najlepszej wiedzy oraz szans na umiędzynarodowienie przygotowywanych rozwiązań i projektów – dodaje.

 

Współpraca z mentorami biznesowymi

Spółka Akces NCBR będzie realizować cele Przedsięwzięcia „Akcelerator NCBR”, które zostało pozytywnie zaopiniowane przez Radę Centrum w uchwale z lipca br.

Przedsięwzięcie to polega na organizacji – przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, działające w charakterze jedynego udziałowca – ram działalności oraz zapewnieniu finansowania potrzebnego do rozpoczęcia i prowadzenia działalności akceleracyjnej przez spółkę specjalnego przeznaczenia, działającą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Będzie ono realizowane w celu zapełnienia luki w zakresie objęcia akceleracją projektów badawczo-rozwojowych, luki w obszarze mentoringu dla podmiotów we wczesnych fazach rozwoju, przygotowania tych podmiotów do dalszych etapów inwestycji oraz w celu wsparcia komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz innych form ich transferu do gospodarki.

Akcelerator NCBR ma za zadanie umiędzynarodowić działalność B+R polskich spółek technologicznych przez: umożliwienie polskim przedsiębiorcom ekspansji na rynki zagraniczne, akcelerację zagranicznych spółek technologicznych zainteresowanych polskim rynkiem oraz współpracę z mentorami biznesowymi działającymi w skali europejskiej lub światowej.

 

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/ncbr/nowy-podmiot-w-grupie-ncbr–akces-ncbr-sp-z-oo

 

***

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą Ministra Edukacji i Nauki, kluczowym ośrodkiem wspierania i tworzenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych i społecznych, kreuje ekosystem wiedzy i informacji na ich temat. Inicjuje i realizuje przedsięwzięcia przyczyniające się do cywilizacyjnego rozwoju kraju.