Wsparcie dla rozwoju innowacyjności MŚP.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości od wielu lat współdziała z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w zakresie podnoszenia innowacyjności polskich firm. Teraz PARP rozszerza tę współpracę … Read More

PKP Cargo rozpoczyna współpracę z SWWS

Spółka PKP Cargo S.A. i Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości (SWWS) podpisały wczoraj porozumienie o współpracy w obszarach działalności badawczo-eksperckiej, szkoleniowo-dydaktycznej, edukacyjno-promocyjnej oraz wydawniczej.

Krótszy dystans między nauką i biznesem.

Czwarta rewolucja przemysłowa stwarza polskim przedsiębiorcom olbrzymią szansę na uzyskanie liczącej się pozycji w globalnej gospodarce. W stosowaniu w biznesie innowacyjnych osiągnięć naszej nauki … Read More