Sieć Badawcza Łukasiewicza zdała egzamin.

W XXI w. przełomowe odkrycia i technologie są w coraz mniejszym stopniu dziełem genialnych jednostek i samotnych geniuszy. Wymaga to z reguły wysiłku większych zespołów. Często  jest to współpraca kilkunastu instytucji krajowych i międzynarodowych oraz  interdyscyplinarnych badań zakrojonych na szeroką skalę. Dlatego powołanie do życia przed dwoma laty Sieci Badawczej Łukasiewicz było jedną z ważniejszych instytucji dla przyszłości Polski.

Czytaj więcej…