Nowa jednostka administracyjna UO – wszechstronne wsparcie dla przedsiębiorców.

Uniwersyteckie Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UO (w skrócie UCTWiT) jest operatorem łączącym świat nauki Uniwersytetu Opolskiego z szeroko pojętym otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Czytaj więcej…