Trzeba załatać czarne dziury

Skuteczna komercjalizacja patentu nie sprowadza się do procesu między środowiskiem akademickim a biznesem. Musimy zadbać o cały ekosystem.

„Od pomysłu do rynku, czyli komercjalizacja prac B+R” to tytuł dyskusji, która odbyła się w trakcie Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Zdaniem jej uczestników zdolność tworzenia wiedzy, a przede wszystkim jej przekształcania w nowe produkty, usługi i technologie decyduje o sukcesie rynkowym przedsiębiorstw i całej gospodarki. W tych warunkach kreatywność, innowacje i przedsiębiorczość stanowią rdzeń strategii rozwoju przedsiębiorstw i kształtowania dobrobytu narodów. Paneliści się zastanawiali, jak komercjalizować projekty badawczo-rozwojowe, jak powinien wyglądać transfer technologii między sektorami oraz jakie są bariery i problemy we wdrażaniu wyników prac badawczo-rozwojowych.

Czytaj więcej…