Rośnie apetyt na innowacje

Innowacje to podstawa do budowania opartej na wiedzy i nowych technologiach cyfrowych gospodarki 4.0, a automatyzacja i sztuczna inteligencja w polskich firmach technologicznych przyczyniają się do wzrostu polskiego … Read More

Powstaną trzy Centra Doskonałości AI

Ruszył nabór wniosków w konkursie na Centra Doskonałości AI wspierające rozwój sztucznej inteligencji w Polsce. To wspólne przedsięwzięcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum … Read More

Trzeba załatać czarne dziury

Skuteczna komercjalizacja patentu nie sprowadza się do procesu między środowiskiem akademickim a biznesem. Musimy zadbać o cały ekosystem. „Od pomysłu do rynku, czyli komercjalizacja prac … Read More

BGK docenił rolę wody, wodoru i węgla

3W to zasoby, na których powinniśmy budować konkurencyjność polskiej gospodarki – mówili zgodnie uczestnicy debat poświęconych dążeniu do zrównoważonego rozwoju opartego na wodzie, wodorze i węglu, … Read More