Nasz dorobek to 2000 patentów

Rozmowa z dr hab. inż. Reginą Jeziórską, prof. IChP, dyrektorem Instytutu Chemii Przemysłowej. Podczas listopadowej edycji Targów Wynalazczości Brussels Innova hybrydowe nieorganiczno-organiczne aerożele do zastosowań … Read More