Nasz dorobek to 2000 patentów

Rozmowa z dr hab. inż. Reginą Jeziórską, prof. IChP, dyrektorem Instytutu Chemii Przemysłowej.

Podczas listopadowej edycji Targów Wynalazczości Brussels Innova hybrydowe nieorganiczno-organiczne aerożele do zastosowań izolacyjnych IChP zostały obsypane nagrodami. Na czym polega fenomen zaproponowanego przez Państwa rozwiązania?

– Oryginalna technologia nieorganiczno-organicznych aerożeli hybrydowych opracowana w IChP przez zespół pod kierownictwem prof. IChP dr hab. Marii Zieleckiej jest innowacyjna, a otrzymane hybrydowe aerożele wykazują szereg zalet w porównaniu z typowymi, handlowymi aerożelami krzemionkowymi. Podstawową wadą handlowych aerożeli krzemionkowych jest ich niewielka wytrzymałość mechaniczna powodująca m.in. uciążliwe i groźne dla zdrowia pylenie oraz wysoki koszt wytwarzania spowodowany koniecznością suszenia w warunkach nadkrytycznych. Natomiast główne zalety technologii opracowanej w IChP to bardzo dobre właściwości mechaniczne hybrydowych aerożeli, znacznie zmniejszające uciążliwe pylenie, a ponadto wyraźnie niższe koszty wytwarzania wynikające z ich suszenia bez konieczności stosowania warunków nadkrytycznych. Otrzymany ultralekki aerożel (zdjęcie próbki na dmuchawcu) charakteryzuje się co najmniej dwukrotnie większą izolacyjnością cieplną w porównaniu z konwencjonalnymi materiałami stosowanymi w budownictwie, takimi jak wełna mineralna czy styropian. Opracowana technologia, sprawdzona już w skali pilotażowej, umożliwia otrzymywanie hybrydowych aerożeli zarówno w postaci proszków, bloków, jak i włókien. Aerożele hybrydowe znajdą zastosowanie w produkcji zaawansowanych materiałów izolacyjnych, uszczelniających czy konstrukcyjnych w budownictwie, ciepłownictwie, transporcie i innych gałęziach przemysłu przy zachowaniu odpowiedniej hydrofobowości, optymalnej wytrzymałości mechanicznej i korzystnych warunkach dalszego przetwórstwa oraz, co należy podkreślić, znacznie obniżonej emisji pyłów. Zastosowanie wynalazku pozwoli znacząco obniżyć koszty materiałów izolacyjnych.

Czytaj więcej…