Konkurs w programie na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa – SZAFIR

To już czwarty konkurs programu . „Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa . SZAFIR”. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju otwiera, kolejny w tym roku nabór, w ramach przedsięwzięcia,  mającego na celu budowę potencjału instytucji naukowych i przedsiębiorstw w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności państwa. Program jest realizowany dzięki współpracy Centrum z Ministerstwem Obrony Narodowej i Ministerstwem Edukacji i Nauki.

 – W porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej oraz Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji w NCBR wdrażane są programy i projekty z zakresu obronności i bezpieczeństwa. Służą one budowie niezależności technologicznej naszego państwa. Konsekwentnie rozwijamy rodzimy know-how w zakresie tych technologii, które w obszarze bezpieczeństwa i obronności oceniane są jako kluczowe. Cieszę się, że współpraca z resortem obrony układa się tak dobrze. Przekłada się to na szybkość, z jaką możemy ogłaszać kolejne konkursy. Mam nadzieję, że to tempo będzie nadal utrzymane i pozwolą nam na to środki przekazane przez MEiN i MON – stwierdził dr inż. Wojciech Kamieniecki Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Nowe zakresy tematyczne zostały opracowane wspólnie z resortem obrony narodowej. Od identyfikacji potrzeb w resorcie w zakresie przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych do ogłoszenia konkursu przez Komitet Sterujący do spraw badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa minęło mniej niż 2 miesiące. Pokazuje to jak bardzo udało się usprawnić wzajemną współpracę. To czwarty konkurs ogłoszony w ramach programu pn. „Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa, pk. SZAFIR”  – podkreślił Rafał Sobolewski, dyrektor Działu Dział Zarządzania Programami i Projektami na Rzecz Bezpieczeństwa i Obronności Państwa NCBR.

Uczestnikiem konkursu może być uczelnia, instytut naukowy PAN, instytut badawczy, konsorcjum naukowe – grupa podmiotów, centrum naukowo-przemysłowe lub spełniający stosowne kryterium Przedsiębiorca.

Składanie wniosków, wyłącznie za pośrednictwem systemu elektronicznego, możliwe będzie w dniach 27.09.2021 r. od godz. 9.00 do 29.10.2021 r. do godz. 16.00, pod adresem https://osf.opi.org.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu dostępne są na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/ncbr

***

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) jest agencją rządową od ponad dekady łączącą świat nauki i biznesu. Tworzy odpowiednie warunki do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Poprzez współfinansowanie procesów B+R wspiera rodzimych przedsiębiorców, istotnie zmniejszając ich ryzyko biznesowe towarzyszące wdrażaniu przełomowych projektów badawczych. Misją NCBR jest realizacja zadań służących społecznemu i gospodarczemu rozwojowi Polski oraz rozwiązywanie konkretnych cywilizacyjnych problemów jej mieszkańców. NCBR pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w programach operacyjnych: Inteligentny Rozwój oraz Wiedza Edukacja Rozwój. Realizuje także szereg programów krajowych i międzynarodowych, a także projekty związane z bezpieczeństwem i obronnością państwa. Z rocznym budżetem na prace B+R rzędu miliarda euro NCBR jest obecnie największym w kraju i regionie ośrodkiem wspierania rozwoju nauki i gospodarki.