Andrzej Półkoszek: Czy wynalazek ma wartość rynkową

„W obiegowej opinii wycena aktywów firm powinna prowadzić do liczbowej wartości, sugerującej cenę transakcyjną. Czy tak samo należy myśleć o wycenie wynalazków na potrzeby komercjalizacji wiedzy?” – pisze ekspert ds. wyceny firm oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Instytucje zajmujące się dystrybucją środków publicznych na finansowanie prac badawczo-naukowych oraz programów rozwojowych oczekują podania w wycenie wartości [sic!] rynkowej, wyliczonej za pomocą prostych algorytmów, pozwalających na uzyskanie szybkiego wyniku. Na czym polega to zasadnicze nieporozumienie?

Czytaj więcej…