Życzenia z okazji Dnia Nauki Polskiej

Życzenia z okazji Dnia Nauki Polskiej

19 lutego obchodzimy Dzień Nauki Polskiej, który jest wyrazem uznania dla dokonań rodzimych naukowców. Jako datę corocznych obchodów wyznaczono dzień urodzin Mikołaja Kopernika w uznaniu jego wybitnych zasług na polu astronomii.

Dzisiejsze święto stanowić ma inspirację do pójścia w ślady wybitnych polskich badaczy i wzmocnienia zainteresowania nauką. To również wyraz uznania dla współczesnych polskich badaczy i okazja do  podkreślania roli nauki w codziennym życiu.

Z okazji święta nauki, w imieniu Kolegium Rektorskiego, życzenia wszystkim naukowcom i pracownikom uczelni zaangażowanym w rozwój i popularyzację nauki, złożyli prof. dr hab. Waldemar Tarczyński-Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego oraz prof. dr hab. Andrzej Skrendo- Prorektor ds. nauki.

 

Źródło: Życzenia z okazji Dnia Nauki Polskiej – Uniwersytet Szczeciński (usz.edu.pl)