Zwiększanie potencjału badawczego gdańskich uczelni jedną z najważniejszych inicjatyw dla rozwoju Pomorza

Grafika zawiera logotyp Uniwersytetu Gdańskiego, niebieski napis na białym tle

Potencjał naukowy i rozwojowy gdańskich uczelni oraz coraz ściślejszą współpracę w ramach federalizacji Uczelni Fahrenheita przedstawił Rektor UG prof. dr hab. Piotr Stepnowski podczas spotkania z cyklu „Kluczowe wyzwania rozwojowe Pomorza”. 2 lipca w Sali Senatu Politechniki Gdańskiej zebrali się przedstawiciele polskiego parlamentu, władz administracyjnych i samorządowych województwa pomorskiego, nauki i przemysłu, aby porozmawiać o najważniejszych inicjatywach dla rozwoju regionu.

Fot. Krzysztof Mystkowski/PG

– Stworzenie silnego ośrodka akademickiego w Gdańsku o wysokim potencjale badawczym i nowoczesnej oferty dydaktycznej odpowiadającej współczesnym potrzebom społecznym i gospodarczym umożliwi nie tylko prowadzenie jednolitej polityki wobec regionu Pomorza, ale także rozszerzanie współpracy z ośrodkami zagranicznymi i tym samym podnoszenie jakości prowadzonych badań  – powiedział Rektor UG prof. Piotr Stepnowski.

O potrzebach znaczącego zwiększenia wsparcia dla gdańskich uczelni wypowiedział się także Rektor PG prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, podkreślając, że dalszy ich rozwój, w tym inicjatywa Uczelni Fahrenheita, pomoże w budowie silnego Pomorza.

Iwona Sagan

W trakcie spotkania obszar wsparcia, rozwoju i współpraca gdańskich uczelni w ramach Uczelni Fahrenheita został przedstawiony jako jeden z siedmiu najważniejszych projektów dla przyszłości Pomorza. Wśród pozostałych inicjatyw znalazły się m.in. pomorski hub energetyczny czy utworzenie pomorskiego obszaru metropolitarnego, o którym opowiedziała kierowniczka Zakładu Geografii Społeczno-Ekonomicznej UG prof. dr hab. Iwona Sagan.

Działanie na rzecz budowy dużego centrum kulturalnego i gospodarczego regionu umożliwi koordynację i wspólną realizację zadań wykraczających poza możliwości jednego miasta czy gminy. Projekt ustawy metropolitalnej został złożony przez pomorskich samorządowców do sejmu pod koniec lutego. Uchwalenie dokumentu oznaczałoby, że Pomorze zyska ponad 200 mln zł rocznie.

Cykl spotkań „Kluczowe wyzwania rozwojowe Pomorza” odbył się pod patronatem Wojewody Pomorskiej Beaty Rutkiewicz i Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka.

Fot. Krzysztof Mystkowski/PG

Fot. Krzysztof Mystkowski/PGFot. Krzysztof Mystkowski/PGFot. Krzysztof Mystkowski/PGFot. Krzysztof Mystkowski/PGFot. Krzysztof Mystkowski/PGFot. Krzysztof Mystkowski/PG
Fot. Krzysztof Mystkowski/PG
oprac. MJ/ZP