Znamy nazwiska nowych LIDER-ów NCBR

Podczas uroczystej gali w Warszawie poznaliśmy wyniki XIV edycji programu LIDER realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W wydarzeniu uczestniczyli wiceministrowie Marek Gzik i Maria Mrówczyńska oraz dyrektor generalna Diana Matusik.

Młodzi naukowcy z dofinansowaniem 70 milionów

41 laureatów i laureatek XIV edycji programu Lider to wyjątkowo utalentowane osoby znajdujące się u progu kariery naukowej i gotowe do realizacji autorskich projektów oraz do zarządzania własnymi zespołami badawczymi. Wybrani zostali spośród ponad 360 kandydatów, którzy aplikowali o wsparcie NCBiR. Łączne dofinasowanie zwycięskich projektów badawczych to 70 milionów złotych. – Środki, które zainwestujemy w nowe pokolenie naszych młodych naukowców, to są najlepiej zainwestowane pieniądze – mówił podczas gali minister Gzik. – Mam nadzieję, że będziemy potrafili kontynuować tą piękną tradycję finansowania szczególnych projektów, które pozwalają zatrzymać najzdolniejszą naszą młodzież na naszych uczelniach. To wy jesteście solą tej ziemi, to dzięki waszemu zaangażowaniu nasza nauka wciąż ma duży potencjał rozwojowy i nie mamy się czego wstydzić na mapie międzynarodowej – podkreślił.

Sylwetki Liderek i Liderów XIV edycji Programu LIDER znajdują się w publikacji „XIV edycja Programu LIDER”.

Program LIDER

Uruchomiony w 2009 roku Program LIDER jest najdłużej trwającym programem w ofercie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Jego adresaci to młodzi naukowcy (w rozumieniu art. 360 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce). Główny cel Programu stanowi podnoszenie kompetencji w zakresie samodzielnego planowania, zarządzania oraz kierowania zespołem badawczym poprzez realizację projektów, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

NCBR rozpoczęło już nabór wniosków o dofinansowanie w kolejnej edycji Programu LIDER. Potrwa on do 28 czerwca 2024 roku. Konkurs jest skierowany do przedstawicieli różnorodnych dziedzin naukowych, brak w nim ograniczeń tematycznych. Każdy zgłoszony projekt musi być realizowany we współpracy z jednostką (np. uczelnią, instytutem Polskiej Akademii Nauk czy instytutem działającym w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz), która zatrudni kierownika projektu na cały okres realizacji projektu oraz pozostałych członków zespołu badawczego na okres ich pracy przy realizacji projektu. Na cele badawcze można uzyskać grant w wysokości do 1,8 mln zł. Łączny budżet, jaki NCBR przeznaczy na wsparcie prac naukowców w XV konkursie LIDER, wynosi 80 mln zł.

Więcej informacji o XV edycji Programu LIDER na stronie internetowej NCBR.

Źródło: Znamy nazwiska nowych LIDER-ów NCBR – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Portal Gov.pl (www.gov.pl)