ZAPROSZENIE Jesienny Tydzień z Klastrami w Programie Ramowym Horyzont Europa

Pierwsze zaproszenia do składania wniosków w Horyzoncie Europa już za nami. Zbliżają się terminy składania wniosków do kolejnych konkursów z roku 2021. Wkrótce nastąpi też otwarcie konkursów na rok 2022.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, pełniące funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego do PR Horyzont Europa ma przyjemność zaprosić na jesienną edycję wydarzenia „Tydzień z Klastrami w  programie Horyzont Europa”. Cykl spotkań poświęconych obszarom tematycznym II filaru programu odbędzie się w formule on-line w dniach 18-22 października 2021 r.

Horyzont Europa wspiera międzynarodową i międzysektorową współpracę w obszarze badań naukowych i innowacji. Służą temu konkursy w ramach klastrów, czyli szeroko zdefiniowanych obszarów tematycznych, w których wnioski składać mogą głównie konsorcja złożone z co najmniej trzech partnerów z trzech różnych krajów UE lub stowarzyszonych. Partnerami w projektach mogą być instytucje posiadające osobowość prawną, a zatem zarówno duże, jak i małe przedsiębiorstwa, uczelnie, instytuty badawcze i naukowe, administracja publiczna, organizacje pozarządowe.

Konkursy w klastrach to również oferta dla samorządów, które mogą brać udział w międzynarodowych projektach realizujących np. idee Europejskiego Zielonego Ładu. Uczestnictwo w programach ramowych jest dla nich szansą na wykorzystanie synergii z funduszami strukturalnymi oraz przynosi szereg korzyści, takich jak możliwość przetestowania innowacyjnych rozwiązań, które nie są jeszcze dostępne na rynku.

Projekty, które będą finansowane w ramach tych konkursów, mają uczynić Europę neutralną klimatycznie, cyfrową, zdrowszą, bezpieczniejszą i bardziej zintegrowaną. Na tę część programu Horyzont Europa jest przeznaczona ponad połowa łącznego budżetu, czyli ponad 50 mld euro. Można się ubiegać o dofinansowanie projektów na różnych poziomach gotowości technologicznej, a dofinansowanie to może sięgać od 1 do ponad 20 mln euro. Jest zatem o co się ubiegać!

Organizowane przez KPK wydarzenie ma na celu przybliżenie tematyki konkursów, jak również zasad składania wniosków – zarówno tych formalnych, jak i rad praktycznych. Podzielą się nimi doświadczeni realizatorzy projektów, eksperci oceniający wnioski, jak również eksperci zaangażowani w proces przygotowania i implementacji konkursów.

Zagadnienia konkursowe zostały zgrupowane w sześciu klastrach. Terminy i agendy poszczególnych wydarzeń są dostępne na stronie https://www.kpk.gov.pl/jesienny-tydzien-z-klastrami-w-programiehoryzont-europa.