Zaproszenie do Europejskiego Miasta Nauki 2024

Konferencje naukowe i popularnonaukowe, wydarzenia kulturalne oraz sportowe, a także inicjatywy społeczne, kongresy i festiwale, a przede wszystkim EuroScience Open Forum – to przedsięwzięcia, które przez cały rok będą organizowane w Katowicach w ramach Europejskiego Miasta Nauki 2024 (EMNK).

Katowice – Europejskie Miasto Nauki 2024

Stolica województwa śląskiego jest pierwszym miastem Europy Środkowo-Wschodniej, które może poszczycić się tym wyjątkowym wyróżnieniem. Instytucją przyznającą tytuł jest EuroScience European Association for the Advancement of Science and Technology – Europejskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki i Technologii, czyli największe europejskie stowarzyszenie skupiające badaczy i naukowców. Miano Europejskiego Miasta Nauki 2024 umożliwia m.in. zwiększenie zainteresowania regionem wśród przedstawicieli biznesu i mediów z całego świata, pozyskanie środków na cele badawcze, podniesienie jakości kształcenia czy wzmocnienie współpracy śląskich szkół wyższych z nauką światową.

Program obchodów EMNK 2024

Siedem uczelni publicznych tworzących Konsorcjum Akademickie – Katowice Miasto Nauki wraz z miastem Katowice przygotowało szereg atrakcji, które złożą się na pasma programowe EMNK 2024. Są to:

W ramach każdego z pasm na mieszkańców Katowic i innych miast regionu, a także na wszystkich odwiedzających Śląsk czekają wyjątkowe spotkania z badaczami, konferencje, wykłady, warsztaty, konsultacje, pokazy filmowe czy konkursy.

Szczegółowy program obchodów

EuroScience Open Forum 2024 (ESOF 2024)

W ramach wydarzeń specjalnych EMNK 2024 od 12 do 15 czerwca w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się EuroScience Open Forum (ESOF). Jest to największa w Europie interdyscyplinarna debata na temat kultury naukowej oraz badań i innowacji prowadzona dla społeczeństwa i ze społeczeństwem. Wydarzenie odbywa się co dwa lata i za każdym razem jest organizowane wmieście, które otrzymało tytuł Europejskiego Miasta Nauki.

Konferencja ESOF 2024 pod hasłem „Życie zmienia naukę” swoim program obejmie sześć obszarów tematycznych związanych z:

transformacją energetyczną,
zrównoważonym środowiskiem,
tożsamością kulturową i transformacjami społecznymi,
przemianami w obrębie doskonałości naukowej,
zdrowym społeczeństwem,
transformacją cyfrową.

Jeszcze do końca stycznia przyjmowane są zgłoszenia prelegentów, którzy chcieliby aktywnie uczestniczyć w tej prestiżowej konferencji.

Źródło: Zaproszenie do Europejskiego Miasta Nauki 2024 – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Portal Gov.pl (www.gov.pl)