XIX edycja konkursu „Popularyzator Nauki” – zachęcamy do udziału!

Grafika zawiera logotyp Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN), czarny napis na białym tle

Wystartowała XIX edycja konkursu „Popularyzator Nauki”. Do udziału w inicjatywie zapraszamy osoby, instytucje i zespoły, które popularyzują naukę, przybliżają najnowsze wyniki badań, pomagają innym bliżej poznać i lepiej zrozumieć zjawiska zachodzące w świecie oraz dzielą się wiedzą i pasją naukową. Zgłoszenia można nadsyłać do 17 września. Przedsięwzięcie organizuje serwis Nauka w Polsce dzięki dofinansowaniu z programu MEiN „Nauka dla Społeczeństwa”.

Założenia konkursu

W konkursie mogą wziąć udział osoby, instytucje i zespoły popularyzujące naukę. Pod uwagę będą brane projekty i przedsięwzięcia trwające co najmniej dwa lata. Już po raz kolejny kapituła konkursu wyłoni zwycięzców w pięciu kategoriach.

  • Naukowiec – o tę nagrodę mogą ubiegać się osoby indywidualne popularyzujące naukę od stopnia doktora wzwyż;
  • Animator – o tę nagrodę mogą ubiegać się osoby prowadzące indywidualną działalność popularyzatorską, nieposiadające tytułów naukowych, np. studenci i doktoranci, pracownicy administracyjni uczelni;
  • Zespół – w tej kategorii o nagrodę mogą ubiegać się zespoły osób popularyzujących naukę tworzone np. przez naukowców, animatorów popularyzacji, koła naukowe, osoby pracujące nad wspólnymi projektami na rzecz popularyzacji;
  • Instytucja – w tej kategorii o nagrodę mogą ubiegać się instytucje naukowe (np. instytuty, jednostki uczelni), pozanaukowe (np. organizacje pozarządowe), centra nauki oraz przedsiębiorstwa.
  • Media – w tej kategorii o nagrodę mogą ubiegać się m.in. dziennikarze, zespoły redakcyjne mediów, blogerzy czy zespoły tworzące strony internetowe.

Jury wybierze również laureata nagrody głównej, który ma wyjątkowe osiągnięcia na polu popularyzacji.

Zwycięzcy zostaną przedstawieni podczas finałowej gali, która odbędzie się w grudniu 2023 r.

Konkurs jest organizowany od 2005 r. przez serwis Nauka w Polsce, wydawany przez Fundację Polskiej Agencji Prasowej ze środków programu Nauka dla Społeczeństwa, finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Finałowa Gala ogłoszenia wyników finansowana jest ze środków programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki MEiN.

Źródło: XIX edycja konkursu „Popularyzator Nauki” – zachęcamy do udziału! – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl (www.gov.pl)