Wystartowały konkursy na realizację przedsięwzięć w ramach inwestycji A2.4.1

Grafika zawiera logotyp Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego, niebieski napis na białym tle

Ośrodek Przetwarzania Informacji– Państwowy Instytut Badawczy ogłosił dwa konkursy w ramach inwestycji A2.4.1 Inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego, za którą w części odpowiada Ministerstwo Edukacji i Nauki pełniące rolę Instytucji Odpowiedzialnej za Inwestycję. Nabory wniosków o objęcie przedsięwzięcia wsparciem wystartowały 31 lipca 2023 r. o godzinie 9.00 i potrwają do 31 października 2023 r. do godziny 16.00.

Celem konkursów jest wyłonienie przedsięwzięć dotyczących infrastruktury badawczej, które przyczynią się do osiągnięcia celu inwestycji A2.4.1 Inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego.

Budżet konkursów:

784 157 661,00 zł – Schemat A: Infrastruktura badawcza – przedsięwzięcia z Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej

896 180 184,00 zł – Schemat B: Infrastruktura badawcza – przedsięwzięcia realizowane przez Sieć Badawczą Łukasiewicz

Więcej informacji o KPO i konkursach na stronie opi.org.pl/kpo

Ośrodek Przetwarzania Informacji– Państwowy Instytut Badawczy zaprasza do składania wniosków i zapoznania się z dokumentacją aplikacyjną, która znajduje się w zakładce nabory.

Źródło: Wystartowały konkursy na realizację przedsięwzięć w ramach inwestycji A2.4.1 – Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (opi.org.pl)