Wymiana doświadczeń i perspektyw z Uniwersytetem Oksfordzkim

Grafika zawiera logotyp Sieci Badawczej Łukasiewicz, czary napis na białym tle, powyżej logo Sieci Badawczej Łuksiewicz

Od 9 do 12 lipca przedstawiciele Łukasiewicza gościli w Oxfordzie uczestnicząc w kilkunastu spotkaniach z przedstawicielami uczelni. Wizyta w jednym z najlepszych uniwersytetów na świecie miała na celu wymianę dobrych praktyk w zakresie realizacji innowacyjnych projektów badawczych, komercjalizacji technologii oraz efektywnego wsparcia umiędzynarodowienia kadry badawczej.

Visit at the University of Oxford – exchange of experiences and perspectives

Uniwersytet Oksfordzki jest światowym liderem w komercjalizacji badań. Od 1959 roku stworzył 300 firm, opierając się na badaniach i pomysłach studentów, pracowników i absolwentów. Te firmy pozyskały ponad 6 miliardów funtów na inwestycje i stworzyły ponad 9 000 miejsc pracy.

Podczas wizyty, dr Pascal Kaienburg i dr Jin Yao przedstawili możliwości badawczo-rozwojowe EPSRC’s National Thin-Film Cluster Facility for Advanced Functional Material w zakresie opracowywania materiałów i urządzeń nowej generacji do zastosowań w energetyce, fotonice i elektronice. Prof. Ian Shipsey FRS i dr Phillip Tait podzielili się sukcesem w komercjalizacji technologii opracowanych w Departamencie Fizyki. Prof. Lapo Bogani przedstawił swoje badania związane z nanomateriałami elektronicznymi i magnetycznymi. Prof. Dame Carol Robinson zaprezentowała Kavli Institute for Nanoscience Discovery, skupiające się na nauce w nanoskali – skali białek, wirusów i DNA, oraz mające na celu rozwiązanie ważnych wyzwań zdrowotnych. Prof. Yujia Qing opowiedziała o badaniach nad chemią pojedynczych cząsteczek i sukcesach w komercjalizacji technologii sekwencjonowania DNA/RNA w czasie rzeczywistym.

Podczas wizyty odbyło się także spotkanie z prof. Harishem Bhaskaranem, który jest aktywnym innowatorem i autorem wielu patentów, a część z nich została skomercjalizowana przez firmy spinout: Bodle Technologies (2015-2022) i Salience Labs (założona 2020).

Prof. Robert Weatherup oprowadził przedstawicieli Łukasiewicza po Centre for Energy Materials Research (CEMR), które gromadzi naukowców zajmujących się eksperymentami i obliczeniami, pracujących nad różnymi aspektami magazynowania i konwersji energii. Dzięki szerokiej gamie sprzętu do syntezy, charakteryzacji i analizy CEMR umożliwia interdyscyplinarne podejście do badań nad materiałami energetycznymi.

 

Źródło: Wymiana doświadczeń i perspektyw z Uniwersytetem Oksfordzkim – Sieć Badawcza Łukasiewicz (lukasiewicz.gov.pl)