Grafika zawiera logotyp Uniwersytetu Gdańskiego, niebieski napis na białym tle

Trwa nabór do 24. edycji programu stypendialnego L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki

Organizatorzy programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki już od ponad 23 lat doceniają osiągnięcia polskich badaczek. Celem tego wyjątkowego konkursu stypendialnego jest promowanie kobiet w nauce i wspieranie ich badań.

Projekt adresowany jest do naukowczyń prowadzących przełomowe badania w zakresie nauk o życiu. O stypendium mogą ubiegać się badaczki na każdym etapie kariery naukowej, które w roku wypłacania nagrody (2025) nie osiągną: 26. roku życia w przypadku magistrantek, 32. roku życia w przypadku doktorantek oraz 40. roku życia w przypadku habilitantek. Kandydatkom, które w trakcie swojej pracy naukowej przebywały na urlopie macierzyńskim, przysługuje prawo wydłużenia wyznaczonej granicy wiekowej o dodatkowe dwa lata na każde dziecko.

– Serdecznie zachęcam badaczki pracujące naukowo w zakresie szeroko pojętych nauk o życiu do aplikowania o stypendium Programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki. Program jest częścią międzynarodowego programu For Women in Science, zainicjowanego ćwierć wiek temu przez L’Oréal Foundation i UNESCO. Jest to program promujący kobiety-badaczki i mający wielkie zasługi nie tylko dla polskich naukowczyń, ale także dla nauki polskiej, gdyż pokazuje, że kobiety, które stanowią około 50% naszego społeczeństwa, mogą tak jak mężczyźni osiągać wielkie sukcesy w nauce i mieć z jej uprawiania wiele satysfakcji. Postacie i kariery Laureatek Programu są szeroko promowane w mediach ogólnopolskich i wskazują drogi rozwoju kariery naukowej młodym badaczkom. Program L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki wspiera kobiety-badaczki w myśleniu, że są bardzo dobre i mogą startować po więcej – mówi Przewodnicząca jury polskiej edycji Programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki, prof. dr hab. Ewa Łojkowska.

W odróżnieniu od innych projektów grantowych, środki otrzymane w ramach  programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki stypendystki mogą  wykorzystać na dowolny cel. Naukowczynie mogą dofinansować swój projekt badawczy, zadbać o wypoczynek, a badaczki-matki mogą np. sfinansować koszty opieki nad dziećmi.

Aplikacje do programu można składać przez stronę: www.forwomeninscience.com

Badaczki mogą zgłaszać swój dorobek naukowy w takich obszarach jak nauki przyrodnicze, medyczne i nauki o zdrowiu, nauki rolnicze, ścisłe czy inżynieryjno-techniczne, m.in.: medycyna, biologia, fizyka, chemia i biotechnologia. Przy ocenianiu aplikacji kandydatek Jury będzie brało pod uwagę przede wszystkim dotychczasowe osiągnięcia naukowe, uzyskane granty badawcze, publikowanie wyników badań w renomowanych czasopismach międzynarodowych, możliwość praktycznego wykorzystania wyników badań oraz opis planów naukowych.

Jury, złożone z wybitnych przedstawicieli polskiej nauki pod przewodnictwem prof. dr hab. Ewy Łojkowskiej, spośród najlepszych kandydatek wyróżni 6 stypendystek, przyznając:

  • 3 stypendia habilitacyjne w wysokości 40 000 zł
  • 2 stypendia doktoranckie w wysokości 35 000 zł
  • 1 stypendium magisterskie w wysokości 25 000 zł

Dodatkowo, każda ze stypendystek otrzyma nagrodę od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w postaci refundacji udziału w zagranicznej konferencji naukowej (na terenie Europy), do kwoty 15 000 zł.

Termin składania aplikacji upływa 5 maja br.

Oficjalne ogłoszenie nazwisk stypendystek 24. edycji programu nastąpi podczas uroczystej gali, która zaplanowana jest na listopad br.

Organizatorami programu są L’Oréal Polska (w ramach Fundacji L’Oréal) i Polski Komitet ds. UNESCO, a Partnerami: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polska Akademia Nauk oraz UN Global Compact Network Poland.

oprac. Julia Bereszczyńska/Zespół Prasowy

Wydarzenie zostało zakończone.