Studia podyplomowe Master of Business Administration MBA

Studia podyplomowe Master of Business Administration MBA organizowane przez Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie skierowane są do osób, które zajmują, bądź będą zajmować najwyższe stanowiska w przedsiębiorstwach.

Celem kształcenia na poziomie Master of Business Administration MBA jest rozwijanie i pogłębianie umiejętności nie­zbędnych w osiągnięciu sukcesu zawodowego. Studia przygotowują do pracy menedżerskiej wyższego szczebla.

Do głównych założeń programu Master of Business Administration MBA należą:

  • rozszerzanie i pogłębianie wiedzy menedżerskiej,
  • przekazanie zasad stosowania nowoczesnych narzędzi analitycznych z zakresu zarządzania,
  • przygotowanie do analizy organizacji,
  • ukształtowanie praktycznych umiejętności menedżerskich: współdziałania z otoczeniem, , komunikowania się, prowadzenia negocjacji, inicjowania zmian, zarządzanie zamianą, wrażliwej reakcji na problemy społeczne.

Zajęcia prowadzone są przez praktyków, którzy dzielą się swoim bogatym doświadczeniem zarówno w obszarach zarządzania, ekonomii, marketingu, public relations, zarządzania ryzykiem, współpracą z instytucjami publicznymi. Nasi Wykładowcy posiadają bardzo szerokie doświadczenie na poziomie eksperckim.

Uczestnicy studiów zdobywają wiedzę ekspercką i utrwalą umiejętności przydatne w pracy zawodowej dla kadry kierowniczej wyższego szczebla. Zapoznają się również z wieloma przykładami działań zachodzących w systemie ochrony zdrowia.

  • Studia Master of Business Administration (MBA) uprawnia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa.
  • Podstawa prawna: art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018, poz. 1182).

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie wykształcenia wyższego.

Studia kończą się egzaminem w formie testu.

Mając na uwadze indywidualne podejścia do potrzeb Uczestników, Uczelnia zastrzega prawo do wprowadzania zmian programowych stosowanie do profilu zawodowego, przygotowania merytorycznego oraz zainteresowań Uczestników. Zmiany te mogą dotyczyć max. 25% treści programowych. Podczas realizacji programu studiów jesteśmy otwarci na Państwa sugestie. Razem tworzymy naszą przyszłość.

Oferta ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego

https://naukaibiznes.rzecznikmsp.gov.pl/wp-content/uploads/2021/11/Formularz-MBA-kopia.docx

 

Wydarzenie zostało zakończone.