Spotkanie informacyjne poświęcone naborowi „Ścieżka SMART – Projekty realizowane w konsorcjach”

Spotkanie informacyjne, organizowane w formule on-line, dotyczące naboru wniosków „Ścieżka SMART – Projekty realizowane w konsorcjach”.

Kogo zapraszamy do udziału w spotkaniu? 

Nabór skierowany jest do konsorcjów planujących  realizację kompleksowych projektów z zakresu: prac B+R, wdrożeń innowacji, rozwoju infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem, cyfryzacji i zazieleniania działalności przedsiębiorstw. Realizacja modułu B+R jest obligatoryjna dla konsorcjum, w skład którego wchodzi duży przedsiębiorca. Dla konsorcjum, w skład którego nie wchodzi duże przedsiębiorstwo, obligatoryjnym modułem jest B+R lub Wdrożenie innowacji. Pozostałe moduły mogą być realizowanie w zależności od potrzeb i specyfiki projektu. W każdym module może wziąć udział maksymalnie 3 konsorcjantów. Wdrożenie wyników modułu B+R może być sfinansowane w ramach modułu Wdrożenia innowacji albo ze środków własnych.

Planowana agenda spotkania:
10:00 – 10:05 powitanie, informacje o zasadach spotkania, przedstawienie prelegentów
10:05 – 11:00 informacje ogólne o naborze Ścieżka SMART -Projekty realizowane w konsorcjach
11:00 – 11:30 informacje dotyczące systemu
11:30 – 12:00 informacje dotyczące oceny
12:00 – 12:15 przerwa
12:15 – 13:00 informacje dotyczące kwalifikowalności kosztów
13:00 – 13:15 przerwa
13:15 – 14:15 sesja pytań i odpowiedzi (pytania zadane na chat podczas wszystkich prezentacji – odpowiedzi udzielają prelegenci w kolejności zadanych pytań)

 

Spotkanie nie będzie nagrywane.

Wydarzenie w formule on-line.

Pytania można zadawać na czacie podczas całego spotkania.

Zapisy na spotkanie – tylko i wyłącznie przez formularz zgłoszeniowy 

Źródło: Spotkanie informacyjne poświęcone naborowi „Ścieżka SMART – Projekty realizowane w konsorcjach” – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

konsorcja

Wydarzenie zostało zakończone.