Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet – zasady realizacji projektów

PARP do udziału w webinarium pt.: Zasady realizacji projektów w ramach Programu „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje” z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet, które odbędzie się 29 września o godzinie 10:00.

Celem Schematu małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców poprzez opracowanie albo opracowanie i wdrożenie innowacji w jednym z trzech obszarów: technologie przyjazne środowisku, innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich lub technologie poprawiające jakość życia Projekty w ramach tego schematu mogą jednocześnie przyczyniać do wzrostu wiedzy, umiejętności lub kompetencji przedsiębiorczy niezbędnych do utrzymania i rozwoju działalności gospodarczej.

Więcej informacji o konkursie na stronie.

Webinarium będzie moderowane przez dziennikarkę Justynę Dżbik-Kluge, a ekspertami będą Hanna Godula i Tomasz Szeląg z Departamentu Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach

W dniu transmisji uaktywni się player, w którym obejrzysz materiał.

Wydarzenie zostało zakończone.

Harmonogram

10.00 - 12.00 29.09.2021 r.

-
Warunki realizacji projektu w kontekście postanowień umowy w sprawie projektu
-
Tryb i zakres wprowadzania zmian do umowy w sprawie projektu
-
Wypłata dofinansowania – formy wypłat, terminy składania wniosku o płatność, proces weryfikacji poniesionych wydatków
-
Zamówienia w projekcie
-
Informacja i komunikacja
-
Sesja pytań i odpowiedzi