Rozwijaj swoją firmę cyfrowo

Zapraszamy na cykl informacyjno – edukacyjnych wideokonferencji #idearozwojubiznesu nt. pakietu rozwiązań wspierających przedsiębiorców w pokonywaniu trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej, również spowodowanych pandemią.
📅 Począwszy od 15 września przez kolejne tygodnie będziemy zapraszać ekspertów z kluczowych instytucji w krajowym systemie gospodarczym, którzy podzielą się z przedsiębiorcami wiedzą i praktycznymi wskazówkami.
📈 W trakcie wideokonferencji zostaną poruszone m.in. tematy: budownictwa, aspektów prawnych przy wprowadzaniu firmy na rynki zagraniczne, korzystania przez biznes z cyfryzacji administracji, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy, regulacji zamówień publicznych czy pozyskiwania i utrzymywania młodych pracowników. Przedsiębiorcy dowiedzą się też więcej o Systemie Rejestrów w Turystyce, Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków czy Funduszu Pracy na rzecz polskiej przedsiębiorczości.
Już 15 września zapraszamy na pierwszą wideokonferencję pt. Rozwijaj swoją firmę cyfrowo, podczas której poruszymy następujące kwestie:
📌 jak wygląda cyfryzacja w przedsiębiorstwach;
📌 jakim wyzwaniem jest cyfrowa rewolucja dla przedsiębiorców;
📌 jak cyfryzacja wpływa na odporność firmy w kryzysie;
📌 nowy konkurs w PARP, prezentacja działania “Bony na cyfryzację”.
W wydarzeniu weźmie udział:
➡ Olga Semeniuk, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Ministerstwo Rozwoju i Technologii;
➡ Waldemar Buda, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej;
➡ Mikołaj Różycki, p.o. Prezesa, PARP;
➡ Katarzyna Kaczkowska, Zastępca Dyrektora, MFiPR;
➡ Paulina Zadura, Dyrektor, PARP;
➡ Michał Wiśniewski, Ekspert, PARP.

Wydarzenie zostało zakończone.