Planowane ogłoszenie konkursu Joint Transnational Call “NutriBrain” – ERA4HEALTH

“Modulation of brain ageing through nutrition and healthy lifestyle” – NutriBrain

Partnerstwo „Wspieranie europejskiej przestrzeni badawczej w dziedzinie zdrowia” (ERA4Health) ma na celu ustanowienie elastycznej i skutecznej koordynacji między organizacjami finansującymi w europejskiej przestrzeni badawczej (European Research Area) na rzecz zdrowia i dobrostanu. Partnerstwo to daje możliwość zwiększenia finansowania europejskich badań w ramach współpracy ponadnarodowej poprzez utworzenie organu finansującego wspólne programowanie w obszarach priorytetowych dotyczących europejskich potrzeb w zakresie zdrowia publicznego.

W związku z powyższym planowane jest ogłoszenie konkursu „Modulacja starzenia się mózgu poprzez odżywianie i zdrowy styl życia” (NutriBrain).

Więcej szczegółów znajduje się pod poniższym linkiem.

Materiały

Strona programu

Źródło: Planowane ogłoszenie konkursu Joint Transnational Call “NutriBrain” – ERA4HEALTH – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Wydarzenie zostało zakończone.