Grafika zawiera logotyp Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN), czarny napis na białym tle

„Perły nauki II”

1 września rusza nabór wniosków w programie „Perły nauki II”. Jego celem jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w prowadzeniu badań naukowych lub twórczości artystycznej. W pierwszej edycji programu wsparcie otrzymało 98 osób, a na ten cel Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczyło ponad 21 mln zł.

Założenia programu

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w tworzeniu wybitnie uzdolnionym absolwentom studiów pierwszego stopnia lub studentom po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów magisterskich warunków rozwoju przez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych albo twórczości artystycznej pod kierunkiem opiekuna naukowego albo artystycznego.

Drugi nabór wniosków w ramach programu potrwa od 1 września do 13 października 2023 r.

„Perły nauki” – pierwsza edycja

W pierwszej edycji programu „Perły nauki” złożono 335 wniosków. Wyróżnionych zostało 98 projektów – 91 związanych z badaniami naukowymi i 7 związanych z twórczością artystyczną. Łącznie na wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczyło ponad 21 mln zł.

„Perły nauki”

„Perły nauki” to przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki, które jest następcą „Diamentowego grantu”. W programie uwzględniono nie tylko prowadzenie badań naukowych, ale też prowadzenie twórczości artystycznej oraz zwiększono środki na realizację projektów. W „Diamentowym grancie” koszt realizacji projektu wynosił od 180 tys. zł do 220 tys. zł. W „Perłach nauki” zaproponowano od 200 tys. zł do 240 tys. zł, w zależności od dziedziny nauki. Zwiększyła się też wysokość wynagrodzenia kierownika projektu – z 2500 zł do 3000 zł.

Źródło: „Perły nauki II” – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Wydarzenie zostało zakończone.