Grafika zawiera logotyp Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, biały napis na niebieskim tle

Opening conference, Research and Innovation Programme

10 kwietnia 2024 roku odbędzie się konferencja otwierająca Program Badania Naukowe i Innowacje w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Opening conference, Research and Innovation Programme

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną szanse i możliwości współpracy polsko-szwajcarskiej, przykłady zrealizowanych z sukcesem wspólnych projektów oraz ogólne zasady Programu Badania Naukowe i Innowacje (w zakresie badań stosowanych i badań podstawowych). Punktem wprowadzającym będzie krótka retrospekcja dotycząca genezy i kształtowania się wspólnych celów i założeń Programu.

Konferencja będzie również miejscem dyskusji, szansą na nawiązanie lub wzmocnienie kontaktów między polskimi i szwajcarskimi instytucjami badawczymi i biznesowymi oraz wysokimi rangą przedstawicielami administracji publicznej.

Wydarzenie jest organizowane przez NCBR jako Operatora Programu Badania Naukowe i Innowacje – Badania Stosowane w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Zapraszamy do zapoznania się z agendą wydarzenia.

Zapraszamy do oglądania transmisji z wydarzenia, która będzie dostępna na naszym kanale Youtube i Lindekin.

Materiały

Agenda
Opening​_Conference​_10042024​_agenda.pdf 0.41MB

Źródło: Opening conference, Research and Innovation Programme – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Wydarzenie zostało zakończone.