Grafika zawiera logotyp Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego, niebieski napis na białym tle

Nauka Inwestycje Rozwój – konferencja POIR już w czerwcu

22 czerwca w Warszawie odbędzie się „Nauka Inwestycje Rozwój. Konferencja podsumowująca realizację Działania 4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój”. Organizatorem wydarzenia jest Ośrodek Przetwarzania Informacji, który pełni rolę jednej z instytucji wdrażających tzw. czwartą oś priorytetową „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego”, w ramach Działania 4.2 „Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki”.

W ramach Działania 4.2 zrealizowano wiele cennych projektów, które mają duży wpływ na wzrost innowacyjności polskiej gospodarki i nauki. W trakcie konferencji pragniemy podsumować efekty, które udało się uzyskać. Chcemy przedstawić szerszemu audytorium, jak została wzmocniona infrastruktura badawcza, która ma znaczenie strategiczne dla rozwoju polskiej nauki.

OPI zależy, aby konferencja miała duży aspekt praktyczny, by wiedza zdobyta w trakcie wydarzenia pomogła uczestnikom także w realizacji nowych projektów w ramach przyszłego programu FENG. W tym celu zorganizowano panel „Inteligentny Rozwój – i co dalej? Nowe perspektywy finansowania”. W jego trakcie obecni beneficjenci POIR, jak i przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie POIR podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Dzięki temu, możliwe będzie pozyskanie cennych informacji i wskazówek, które z pewnością pomogą przyszłym beneficjentom.

Konferencja dedykowana jest dla przedstawicieli nauki, administracji i biznesu, którzy przede wszystkim realizują projekty finansowane z funduszy unijnych związane z infrastrukturą badawczą. Wstęp na wydarzenie odbywa się wyłącznie za okazaniem zaproszenia.

Źródło: Nauka Inwestycje Rozwój – konferencja POIR już w czerwcu – Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (opi.org.pl)

Wydarzenie zostało zakończone.