Narodowe Centrum Nauki zaprasza do udziału w konkursie na projekty dotyczące chorób układu nerwowego

Do 5 marca trwa nabór wniosków w konkursie NCN organizowanym we współpracy z unijnym programem badań nad chorobami neurodegeneracyjnymi (JPND). To szansa dla tych, którzy chcą poznać i jeszcze lepiej zrozumieć funkcjonowanie układu nerwowego oraz przyczyny występowania takich schorzeń. Wnioskodawcami mogą być międzynarodowe konsorcja badawcze.

Grafika - komórka nerwowa na czarnym tle, obok napis Ponad 4 mln zł dla polskich zespołów badawczych. Konkurs NCN.

Założenia konkursowe

Celem konkursu jest lepsze zrozumienie mechanizmów powstawania chorób neurodegeneracyjnych, czyli nieuleczalnych i wyniszczających schorzeń powodujących stopniowe pogorszenie funkcjonowania układu nerwowego, a także zwiększenie możliwości mierzenia parametrów stanowiących o progresji choroby w jej wczesnych i przedobjawowych stadiach. Wnioski grantowe powinny dotyczyć jednej lub kilku chorób neurodegeneracyjnych.

Do grupy tych schorzeń należą m.in.:

  • choroba Alzheimera,
  • choroba Parkinsona,
  • choroba Huntingtona,
  • stwardnienie zanikowe boczne,
  • rdzeniowy zanik mięśni,
  • choroby prionowe.

Zasady udziału

Wnioskodawcą w konkursie może zostać konsorcjum międzynarodowe złożone z 3-7 zespołów badawczych, pochodzących z następujących krajów: Austria, Belgia, Czechy, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Izrael, Kanada, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Włochy. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

W przedsięwzięciu można zaplanować projekt badawczy trwający 24 lub 36 miesięcy i otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Całkowita wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 1 mln euro.

Jak złożyć wniosek?

Nabór wniosków wspólnych wstępnych odbywa się poprzez elektroniczny system składania wniosków sieci JPND (EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research). Zgłoszenia należy przesyłać do 5 marca br.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku br.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie NCN.

Źródło: Narodowe Centrum Nauki zaprasza do udziału w konkursie na projekty dotyczące chorób układu nerwowego – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Wydarzenie zostało zakończone.