Konkurs Future Law Lab (ID.UJ) na dofinansowanie działalności grup badawczych

Future Law Lab ogłasza konkurs na dofinansowanie działalności grup badawczych (research startups) w formie projektów z zakresu problematyki FLL.

Nabór wniosków: do 10.09.2024

Rozmowy: 11–30.09.2024 (o terminach rozmów będziemy informować wnioskodawców po weryfikacji formalnej wniosków)Wyniki konkursu: 1.10.2024

Terminy i miejsca spotkań informacyjnych zostaną ogłoszone na tej stronie internetowej i w newsletterze FLL.

Konkurs wdraża politykę wsparcia pracowników naukowych w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Z wnioskiem konkursowym wystąpić może nauczyciel akademicki lub pracownik naukowo-techniczny zatrudniony na Uniwersytecie Jagiellońskim co najmniej do 31 grudnia 2027 r.

Grupa badawcza składa się co najmniej z wnioskodawcy (lidera grupy) i badacza afiliowanego wyłącznie w zagranicznej instytucji naukowej (współpracownika zagranicznego).

Obowiązkowe elementy projektu:

 • badania naukowe w zakresie problematyki FLL,
 • wizyta badawcza współpracownika zagranicznego na UJ,
 • zgodne z regulaminem rezultaty.

Pozostałe zasady konkursu znaleźć można w regulaminie (poniżej).

Wnioski należy składać za pomocą elektronicznego formularza konkursowego.

Zastrzega się możliwość odmowy przyznania dofinansowania w razie wyczerpania bądź niewystarczających środków finansowych.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres mailowy Future Law Labu: fll@uj.edu.pl.

 • 00

  dni

 • 00

  godzin

 • 00

  minut

 • 00

  sekund