Innowacyjny sposób nauczania jest możliwy. Zapraszamy na konferencję „Uczelnie Przyszłości – nowe możliwości w zakresie kształcenia”

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach zapraszają 12 grudnia br. na konferencję pn. „Uczelnie Przyszłości – nowe możliwości w zakresie kształcenia”.

US

Konferencja będzie podsumowaniem doświadczeń studentów z realizacji innowacyjnego projektu. Reprezentanci piętnastu kierunków z pięciu wydziałów realizowali autorskie projekty innowacyjno-wdrożeniowe wykorzystując wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne pozyskane podczas studiów oraz indywidualnej pracy z mentorem. „Uczelnie przyszłości” to pakiet kompleksowych działań podjętych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach, finansowanych ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

W projekcie 20 uczestników i uczestniczek przez osiem miesięcy studiowało w innowacyjny sposób, korzystając ze wsparcia mentorskiego, specjalistycznych kursów, a przede wszystkim realizując swój własny pomysł innowacyjno-wdrożeniowy.  Pilotaż pokazał, że otwarcie na pomysły młodych ludzi oraz umożliwienie im realizacji swoich, często bardzo ambitnych pomysłów projektowych, jest rozwiązaniem wyznaczającym kierunek rozwoju oferty szkół wyższych.

W trakcie konferencji będziemy rozmawiać o projektach studentów, ich wnioskach oraz doświadczeniach zdobytych podczas realizacji prac, współpracy z mentorami, a także możliwościach, jakie daje realizowanie swojej pasji naukowej zorientowanej na wdrożenie i innowacyjność.

Celem głównym projektu było podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym. NCBR opracowało wspólnie z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach nowoczesne, modelowe i skalowalne rozwiązanie systemowe do zastosowania w procesie kształcenia na poziomie wyższym, wspierające podnoszenie wśród studentów kluczowych kompetencji przyszłości, z naciskiem na rozwiązywanie problemów i krytyczne myślenie.

Projekt „Uczelnie Przyszłości – nowe możliwości w zakresie kształcenia” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój; Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.

 

Aby wziąć udział w Konferencji zarejestruj się.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona.

 • KIEDY

  12 grudnia 2023 (wtorek)

  godz 12:00 – 19:00

 • GDZIE

  Wydział Humanistyczny

  Katowice ul. Uniwersytecka 4

  Aula im. A. Pawlikowskiego

Źródło: Innowacyjny sposób nauczania jest możliwy. Zapraszamy na konferencję „Uczelnie Przyszłości – nowe możliwości w zakresie kształcenia” – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Wydarzenie zostało zakończone.