Grafika zawiera logotyp Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, niebieski napis na białym tle

Innowacje ponad granicami. NCBR przyjmuje wnioski w 4. konkursie INNOGLOBO

15 mln zł na wsparcie projektów badawczo-rozwojowych realizowanych z wybranym partnerem zagranicznym przeznaczy dla polskich innowatorów Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w 4. konkursie INNOGLOBO. Nabór wniosków prowadzony jest do 30 września br.

Coraz więcej ambitnych projektów realizowanych przez naukowców i przedsiębiorców z Polski ma charakter międzynarodowy. Przybywa też instrumentów wsparcia, które służą wypracowaniu nowatorskich rozwiązań technologicznych z partnerami z zagranicy. Takie konkursy mają jednak najczęściej z góry ustalony profil tematyczny, a grupa zaangażowanych w nie państw jest ograniczona. Program INNOGLOBO wypełnia tę lukę: jest otwarty na współpracę z całym światem.

– Skala globalnych wyzwań, z którymi przychodzi nam się mierzyć, jest ogromna, począwszy od transformacji klimatyczno-energetycznej i cyfrowej, poprzez wyzwana demograficzne, zdrowotne, suszę nękającą różne rejony świata, po skokowe zmiany związane z Przemysłem 4.0. Efektywnych rozwiązań tych problemów, które dotykają każdej branży, poszukują najbardziej kreatywne umysły świata. Polscy naukowcy i przedsiębiorcy są cenionymi członkami wielu poważnych konsorcjów międzynarodowych, chociażby w dziedzinie sztucznej inteligencji. Z pewnością warto zabiegać o wspólne inicjatywy badawcze mające szansę zakończyć się wdrożeniami, które przebiją się za granicą i rozwiążą konkretne problemy ludzi. Temu właśnie służy Program INNOGLOBO – mówi prof. dr hab. inż. Marek Gzik, wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

– Konkurs INNOGLOBO jest elastyczny, a przez to atrakcyjny zarówno dla tych podmiotów, które już rozwinęły sieć kontaktów międzynarodowych, jak i dla tych, które stawiają pierwsze kroki z myślą o stworzeniu i ekspansji zagranicznej przyszłościowych rozwiązań. Swobodny dobór partnera oraz brak ograniczeń tematycznych sprawiają, że można celować w innowacje nawet w wąskich, specjalistycznych obszarach – mówi prof. dr hab. inż. Jerzy Małachowski, p.o. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

W 4. konkursie INNOGLOBO o granty mogą się starać polscy innowatorzy: mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, uczelnie, jednostki badawcze oraz inne organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę, a także konsorcja tych podmiotów w dowolnej konfiguracji. Istotnym wymogiem jest udział w projekcie przynajmniej jednego partnera zagranicznego. Partnerzy mogą pochodzić ze wszystkich państw, z którymi Polska utrzymuje stosunki dyplomatyczne, z zastrzeżeniem zapisów tzw. ustawy sankcyjnej, tj. ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Tematyka projektów powinna zaś wpisywać się w aktualną Listę Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Dofinansowanie – w wysokości od 400 tys. zł do 1,5 mln zł – wnioskodawcy z Polski mogą przeznaczyć na realizację badań przemysłowych oraz prac rozwojowych. Łączny budżet konkursu został zwiększony o jedną trzecią w stosunku do poprzednich edycji i wynosi 15 mln zł. Nabór wniosków NCBR prowadzi do 30 września br.

Polska myśl techniczna podbija świat

Do tej pory odbyły się już trzy konkursy INNOGLOBO. W dwóch pierwszych do dofinansowania wyłoniono łącznie 15 projektów, a rozstrzygnięcie trzeciego nastąpi jeszcze tej wiosny.

Beneficjenci realizują projekty o wysokim potencjale komercjalizacji, wśród nich m.in.:

 • Innowacyjna technologia doustnego dostarczania małych fragmentów niekodującego RNA (microRNA) jako czynnika aktywnego w klinicznych dodatkach paszowych, dla koni cierpiących na syndrom metaboliczny i ochwat (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; Międzynarodowy Instytut Medycyny Translacyjnej);
 • Opracowanie innowacyjnej stałej postaci produktu leczniczego o silnym działaniu przeciwbólowym i właściwościach zniechęcających do nadużywania opioidów (ASLab Science prosta spółka akcyjna);
 • Mobilny system monitorowania warunków transportu materiałów wrażliwych, w tym żywności i materiałów niebezpiecznych (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie);
 • Rozwiązania dla Przemysłu 4.0 przyczyniające się do monitorowania zużycia narzędzi skrawających (Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny; STALMAX Sp. z o.o.);
 • Diody laserowe na daleki ultrafiolet (Instytut Wysokich Ciśnień – Polska Akademia Nauk);
 • Warstwy pasywacyjne dla detektorów barierowych i lawinowych na bazie materiałów AIIIBV (Wojskowa Akademia Techniczna; Photonics Innovation Sp. z o.o.).

Partnerzy polskich podmiotów pochodzą z takich krajów, jak np. Hiszpania, Chorwacja, Belgia, Wielka Brytania, Szwajcaria, Francja, USA, Kanada, Indie, Oman, Nowa Zelandia.

–  Projekty realizowane są w szerokim kontekście geograficznym i kulturowym, co jest dodatkowym atutem współpracy nawiązywanej w Programie INNOGLOBO. Poznanie niekiedy bardzo odmiennego podejścia do nauki oraz uwarunkowań lokalnych rynków, dzielenie się pomysłami, wymiana wiedzy w toku wspólnej pracy nad konkretnym problemem badawczym są nie do przecenienia i mogą się stać punktem zwrotnym w karierze uczestników projektu. Takie doświadczenie otwiera niejedne drzwi. Liczę na to, że efekty projektów w postaci zagranicznych wdrożeń okażą się znaczące dla polskiej gospodarki – zwraca uwagę prof. Jerzy Małachowski.

Jak znaleźć partnera projektowego z zagranicy?

Nierzadko zdarza się, że kontakty przyszłych zagranicznych konsorcjantów z polskimi innowatorami były ugruntowane już przed ogłoszeniem konkursu – czy to dzięki długotrwałej biznesowej aktywności, czy też osobistemu udziałowi w międzynarodowych konferencjach, targach czy zjazdach.

A jeśli partnera projektowego dopiero szukamy? W tym przypadku warto np. skorzystać z udostępnionej przez NCBR wyszukiwarki partnerów do realizacji projektów międzynarodowych o nazwie PartFinder. Narzędzie umożliwia zarówno zamieszczenie ogłoszeń o chęci nawiązania współpracy, jak i wyszukiwanie partnerów do wspólnej realizacji badań.

Co istotne, przed złożeniem wniosku o dofinansowanie każdy partner zagraniczny, który chce wziąć udział w realizacji projektu w ramach konsorcjum międzynarodowego, jest zobowiązany do przekazania polskiemu wnioskodawcy oświadczenia o zabezpieczeniu środków finansowych na realizację swojej części projektu.

NCBR,  ramach 4. konkursu INNOGLOBO, kontynuuje współpracę z agencją AiF Projekt GmbH, zarządzającą niemieckimi federalnymi programami finansowania projektów z sektora MŚP. Daje to niemieckim partnerom możliwość uzyskania dofinansowania dla realizowanych przez nich zadań projektowych w zakresie prac badawczo-rozwojowych z Central Innovation Programme for SMEs (ZIM).

Od tego roku także dwustronna współpraca polsko-izraelska w NCBR jest realizowana w ramach Programu INNOGLOBO. Po stronie izraelskiej agencją finansującą pozostaje Israel Innovation Authority. Otwiera to izraelskim partnerom drogę do uzyskania dofinansowania dla realizowanych przez nich w ramach projektów INNOGLOBO prac badawczo-rozwojowych.

Źródło: Innowacje ponad granicami. NCBR przyjmuje wnioski w 4. konkursie INNOGLOBO – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

 • 00

  dni

 • 00

  godzin

 • 00

  minut

 • 00

  sekund