Grafika zawiera logotyp Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego, niebieski napis na białym tle

Eksperci OPI dołączają do EuroScience Open Forum w Katowicach

Najważniejsze naukowe wydarzenie tego roku odbędzie się od 12 do 15 czerwca 2024 r. w Katowicach. W trakcie EuroScience Open Forum (ESOF2024) wyniki swojej pracy przedstawi aż 10 ekspertów naszego instytutu, w tym dr inż. Jarosław Protasiewicz, dyrektor OPI oraz Marek Michajłowicz, zastępca dyrektora ds. rozwoju oprogramowania w OPI.

W związku z przyznanym tytułem Europejskiego Miasta Nauki, Katowice będą gospodarzeniem EuroScience Open Forum (ESOF2024) – konferencji organizowanej co dwa lata w kolejnym europejskim mieście. Wydarzenie ma na celu zaoferowanie społeczności naukowej platformy do interdyscyplinarnej i przekrojowej debaty na najważniejsze tematy stojące dziś przed człowiekiem i światem.

Katowicka edycja konferencji, organizowana pod hasłem Życie zmienia naukę, jest jedenastą z kolei, a pierwszą w Polsce i krajach środkowej Europy. Koncentruje się wokół sześciu obszarów tematycznych: transformacja energetyczna, zrównoważone środowisko, tożsamość kulturowa i transformacje społeczne, przemiany w obrębie doskonałości naukowej, zdrowe społeczeństwo, transformacja cyfrowa.

Wydarzeniem towarzyszącym ESOF2024 będzie EU Talent Fair, druga edycja europejskich targów pracy dla młodych naukowców i osób zainteresowanych podjęciem pracy badawczej. Uczestnicy targów będą mieli okazję zapoznać się z zakresem możliwości rozwoju osobistego oraz opcjami pracy w nauce. EU Talent Fair będzie też okazją do osobistego spotkania z pracodawcami zatrudniającymi naukowców oraz gotowymi do podjęcia współpracy.

inicjatywa nastawiona jest na przybliżenie możliwości zatrudnienia w sektorze badawczym dla młodych pokoleń oraz zwiększenie szans na zatrudnienie młodych naukowców poprzez wyposażenie ich w niezbędne umiejętności rynkowe.

Organizatorami ESOF2024 są EuroScience, Miasto Katowice i Konsorcjum Akademickie Katowice – Miasto Nauki, tworzone przez siedem uczelni wyższych regionu, których liderem jest Uniwersytet Śląski w Katowicach. Konferencja jest finansowana z programu ramowego Unii Europejskiej.

Szczegółowe informacje na stronie www.esof.eu.

Źródło: Eksperci OPI dołączają do EuroScience Open Forum w Katowicach – Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy

Wydarzenie zostało zakończone.