Grafika zawiera logotyp Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ciemny napis na białym tle

CHALLENGES OF MODERN ECONOMY – RESEARCH CONCLUSIONS OF YOUNG SCIENTISTS

Międzynarodowa konferencja „Challenges of modern economy – research conclusions of young scientists” odbędzie się w w dniach 13-15 lipca 2024 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Wydarzenie adresowane jest zarówno do doktorantów, jak i doktorów.

Nawiązując do badań specyficznych dla ekonomii, finansów, zarządzania oraz nauk o polityce i administracji, celem SGH 2024 International Conference „Challenges of modern economy – research conclusions of young scientists” jest zbadanie, jak wyzwania we współczesnym otoczeniu wpływają na otoczenie gospodarcze, społeczne i polityczne, a także jak te burzliwe warunki wpłynęły na społeczeństwa, gospodarki, przedsiębiorstwa, trzeci sektor i jednostki; a także strategie/polityki przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych i rządów oraz zachowania konsumentów.

Konferencja „Challenges of modern economy – research conclusions of young scientists” będzie eksplorować z różnych perspektyw zarówno obiecujące, jak i bardziej tradycyjne tematy związane z wyzwaniami współczesnej gospodarki w formie sesji plenarnych, warsztatów, a także w czasie szeregu sesji tematycznych. Doktoranci i młodzi doktorzy będą również mieli możliwość otrzymania informacji zwrotnej na temat ich badań od czołowych naukowców.


Wydarzenie jest organizowane jako część projektu „Strengthening the SGH Doctoral School’s Position Within the Framework of the International Area of Doctoral Education” finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) w ramach programu „STER Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich”.

Dzięki finansowaniu projektu STER ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA), udział w konferencji „Challenges of modern economy – research conclusions of young scientists”  jest bezpłatny. Uczestnicy muszą jednak pokryć koszty podróży i zakwaterowania.

NAWA logo

 

Wydarzenie zostało zakończone.