Asy młodej nauki przed szansą na granty. NCBR szykuje nabór wniosków w XV konkursie LIDER

Obchodzony 19 lutego Dzień Nauki Polskiej to doskonała okazja, aby przypomnieć o zbliżającym się naborze wniosków w XV konkursie LIDER. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wyłoni w nim młodych naukowców, którzy stając na czele własnych zespołów, poprowadzą projekty badawczo-rozwojowe. Na realizację poszczególnych pomysłów można uzyskać grant w wysokości do 1,8 mln zł. Nabór wniosków w konkursie został przesunięty – prowadzony będzie od 18 marca do 30 czerwca 2024 r.

Liderki i Liderzy rozwiną swoje kompetencje w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

Łączna pula pieniędzy, które NCBR przeznaczy na wsparcie projektów w XV konkursie LIDER, wynosi 80 mln zł. Projekty powinny obejmować badania o charakterze aplikacyjnym i prace rozwojowe.

Więcej czasu na zgłaszanie pomysłów

Nabór wniosków w XV konkursie LIDER prowadzony będzie w dniach 18 marca – 30 czerwca 2024 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00). Termin aplikowania, który według pierwotnych założeń miał się rozpocząć 19 lutego, został przesunięty o blisko miesiąc z uwagi na zmiany w harmonogramie konkursów NCBR. Wprowadzono także niezbędne modyfikacje w dokumentacji konkursowej.

– Dla zainteresowanych oznacza to zarazem więcej czasu na złożenie doskonałego wniosku, bo tylko na takich wnioskach nam zależy. Pod tym względem zresztą Liderki i Liderzy nigdy nie zawodzą – mówi dr Jacek Orzeł, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

– Cieszę się, że w Dniu Nauki Polskiej mogę przypomnieć o szansie, jaką jest program LIDER. Ideą tego święta jest nie tylko uznanie dla dokonań rodzimych naukowców, ale także ożywienie zainteresowania nauką i inspiracja do pójścia w ślady Marii Skłodowskiej-Curie, Ignacego Łukasiewicza czy Stefana Banacha. W programie LIDER stawiamy na młodych ludzi o ponadprzeciętnych umysłach i aspiracjach, przygotowujących się do pełnienia odpowiedzialnych ról i budujących kulturę przywództwa w nauce. Wyznaczamy im konkretne zadanie: stańcie na czele zespołu badawczego i poprowadźcie własny projekt, który będzie dla was przepustką do wdrożeń i ważnym etapem w drodze do uzyskania samodzielności naukowej – dodaje.

Zaproszenie dla naukowców z różnych dziedzin

Konkurs jest skierowany do przedstawicieli różnorodnych dziedzin naukowych, brak w nim ograniczeń tematycznych.

– W sferze badań naukowych i innowacji potrzebujemy Liderek i Liderów reprezentujących rozmaite dyscypliny. Wprawdzie wiemy z doświadczenia, że tematyka projektów w programie LIDER zdominowana jest przez nauki inżynieryjne i techniczne, to jednak wśród zwycięskich projektów w kolejnych edycjach nie brakuje pomysłów zgłoszonych przez przedstawicieli nauk przyrodniczych, nauk medycznych i o zdrowiu, nauk rolniczych, a także nauk społecznych. Na przykład w konkursie LIDER XIII eksperci wybrali do realizacji rozwiązanie wspomagające diagnozę i monitorowanie terapii poznawczo-behawioralnej w oparciu o dynamiczne sieci objawów – mówi dr Agnieszka Tokaj-Krzewska, dyrektor Działu Zarządzania Strategicznego w NCBR.

Jeśli jesteś:

  • doktorantem,
  • nauczycielem akademickim nieposiadającym stopnia doktora,
  • przygotowujesz rozprawę doktorską w trybie eksternistycznym,
  • doktorem lub doktorem habilitowanym, przy czym nie upłynęło jeszcze 7 lat, odkąd uzyskałaś/-eś stopień doktora,
  • a przy tym autorem/autorką publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadasz patenty lub wdrożenia

– XV konkurs LIDER jest dla Ciebie!

Co istotne, projekt musi być realizowany we współpracy z jednostką (np. uczelnią, instytutem Polskiej Akademii Nauk czy instytutem działającym w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz), która zatrudni kierownika projektu na cały okres realizacji projektu oraz pozostałych członków zespołu badawczego na okres ich pracy przy realizacji projektu.

Od badań do wdrożeń

Program LIDER, uruchomiony w 2009 r., jest najdłużej nieprzerwanie trwającym programem w ofercie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Jego realizacja przyczynia się do rozwoju karier naukowych oraz kompetencji młodych naukowców. Potwierdzają to historie laureatów poprzednich edycji. Do tej pory NCBR przyjęło pod swoje skrzydła łącznie 545 Liderów i Liderek – z myślą o tym, że w przyszłości to oni będą realizować bardziej zaawansowane, złożone projekty B+R.

Program LIDER tworzy silne podstawy do wzmacniania konkurencyjności polskiej nauki i nowego pokolenia polskich naukowców w skali europejskiej i światowej. Wpisuje się zarazem w trend tworzenia nowych, ukierunkowanych instrumentów finansowania badań prowadzonych przez młodych naukowców.

Źródło: Asy młodej nauki przed szansą na granty. NCBR szykuje nabór wniosków w XV konkursie LIDER – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Wydarzenie zostało zakończone.