Wsparcie dla startupów w Polsce Wschodniej. Otwarcie projektu Platformy Startowe Start in…

Grafika zawiera logotyp Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), szary napis na białym tle

28 lutego 2024 roku w Jasionce koło Rzeszowa odbyła się konferencja otwierająca projekt „Platformy Startowe Start in…”, czyli program inkubacji dla startupów, które chcą podbić rynek innowacyjnym produktem. Projekt jest realizowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. we współpracy z ARR MARR S.A., Kieleckim Parkiem Technologicznym, Accelpoint Sp. z o.o. oraz Speedup VCG Sp. z o.o. dzięki dofinansowaniu programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027.

Projekt „Platformy Startowe Start in…” ma na celu wspieranie innowacyjnych przedsięwzięć i rozwój przedsiębiorczości w makroregionie Polski Wschodniej. To program kompleksowej inkubacji dla startupów, które mają pomysł na przełomowy wyrób lub usługę, ale przy tym dość pokory, aby rynkową weryfikację i rozwój powierzyć opiece doświadczonych mentorów i ekspertów. W ramach realizacji projektu przewidziano dwie ścieżki wsparcia: horyzontalną – obejmująca projekty z dowolnej branży oraz ścieżkę przeznaczoną dla rozwiązań szeroko pojętej branży motoryzacyjnej.

28 lutego 2024 r. w budynku Inkubatora Technologicznego Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego Aeropolis w Jasionce odbyła się konferencja otwierająca projekt Platformy Startowe Start in… Uczestnicy wydarzenia mogli zapoznać się z założeniami i korzyściami programu, a także nawiązać kontakty i współpracę z innymi podmiotami ekosystemu startupowego Polski Wschodniej. W konferencji wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, RARR S.A., startupów i funduszy inwestycyjnych, a także Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl.

Platformy startowe to jedyny tego rodzaju i realizowany na tak szeroką skalę instrument służący wsparciu rozwoju przedsiębiorczości startupowej w Polsce Wschodniej. Instrument ten, wdrażany z sukcesem w ramach Programu Polska Wschodnia 2014-2020 pokazał, jak duży jest potencjał innowacyjnych pomysłów na biznes w Polsce Wschodniej. Sukces tego instrumentu to setki innowacji, nowe wartościowe miejsca pracy i wymierne korzyści dla gospodarki nie tylko regionu, ale i całej Polski. Dlatego Platformy będziemy kontynuować również w najbliższych latach w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Już teraz kibicujemy kolejnym naszym startupom i doceniamy profesjonalne wsparcie, które w ramach programów inkubacji będą im oferowały Platformy startowe, w tym „Platforma Start In…”. Wierzymy, że doświadczenie RARR w połączeniu z ogromnym zasobem kreatywności, biznesowego ducha, determinacji i ambicji startupów będzie z sukcesem budować klimat sprzyjający rozwojowi innowacji, czego Polska Wschodnia bardzo potrzebuje

-podkreśliła Małgorzata Wierzbicka, dyrektor Departamentu Programów Ponadregionalnych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

W trakcie wydarzenia odczytano list gratulacyjny Komisji Europejskiej. Podczas konferencji zaprezentowano sukcesy i doświadczenia startupów, które uczestniczyły w poprzednich edycjach programów inkubacyjnych realizowanych przez PARP.

W ramach poprzednich edycji Platform Startowych pozyskano ponad 11 tys. zgłoszeń innowacyjnych pomysłów biznesowych. Spośród nich wyłoniono ponad 1700 najlepszych rozwiązań, które dały początek startupowym spółkom kapitałowym w Polsce Wschodniej. Najlepsze 600 spółek uzyskało bezzwrotne dotacje, które zapewniły finansowanie pierwszej sprzedaży startupom oraz dały im szanse na systematyczny rozwój działalności. Zwycięskie projekty młodych firm odniosły sukcesy, generując przychody liczone w dziesiątkach milionów złotych i pozyskując klientów z całego świata

-podsumowuje Joanna Zembaczyńska-Świątek, p.o. prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ma duże doświadczenie we wspieraniu startupów. W poprzedniej perspektywie realizowała projekt „Platforma startowa Start in Podkarpackie”, w ramach którego pozyskała niemal 2 tys. innowacyjnych pomysłów biznesowych. 311 z nich zakończyło się inkubacją, z których 120 uzyskało wsparcie dalszego rozwoju firmy. Budżet obecnego projektu „Platformy Startowe Start in…”, który dzisiaj został otwarty, to ponad 27 mln zł, z czego niemal 24,6 mln zł to dofinansowanie z Funduszy Europejskich

-dodała Joanna Zembaczyńska-Świątek.

W ramach projektu „Platformy Startowe Start in…” przewidzianych jest 7 rund inkubacyjnych. Ze wsparcia będzie mogło skorzystać 210 startupów. W toku programu inkubacji nowopowstały podmiot (startup) korzystać będzie z darmowych usług niezbędnych do przeprowadzenia prac nad rozwojem swojego pomysłu biznesowego. Na tym etapie wsparcie Platformy startowej będzie koncentrowało się na testowaniu i weryfikowaniu hipotez biznesowych i technologicznych startupu, aż do momentu przygotowania kompletnego modelu biznesowego umożliwiającego wdrożenie innowacyjnego produktu startupu. Każdy startup pod opieką swojego Menagera Inkubacji będzie realizował Indywidualny Plan Inkubacji, który może obejmować wsparcie w postaci:

  • usług podstawowych (w tym m.in. dostęp do stanowiska pracy, usługi księgowe, prawne, marketingowe);
  • usług specjalistycznych niezbędnych do przeprowadzenia prac nad rozwojem pomysłu (np. technicznych, technologicznych, inżynierskich, informatycznych, wzorniczych, marketingowych), w tym obejmujących testowanie i weryfikowanie koncepcji biznesowych,
  • grantu pieniężnego przeznaczonego na sfinansowanie usług przez startup.

Po zakończeniu inkubacji najlepsze startupy uzyskają możliwość́ ubiegania się o bezzwrotne wsparcie PARP w wysokości do 600 tys. zł z przeznaczeniem na dalszy rozwój działalności.

Więcej informacji o projekcie na stronie parp.gov.pl oraz na https://startin.pl/.

Źródło: Wsparcie dla startupów w Polsce Wschodniej. Otwarcie projektu Platformy Startowe Start in… (PARP) (pfr.pl)