Wizyta szefa resortu nauki w Krakowie: Jakość kształcenia to nasz wspólny cel

Minister Nauki Dariusz Wieczorek spotkał się z rektorami oraz studentami małopolskich uczelni na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Tematami rozmów były: wyzwania w sektorze szkolnictwa wyższego i nauki oraz perspektywy rozwoju tych obszarów.

Spotkanie z rektorami małopolskich uczelni

Szef resortu nauki podczas spotkania z rektorami małopolskich uczelni na krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej mówił o bieżących wyzwaniach na rzecz rozwoju sektora nauki oraz zachęcał do wzajemnej współpracy naukowej.

– Chcemy by przedstawiciele uczelni publicznych i niepublicznych ze sobą rozmawiali i współpracowali. Dziś przed nami jest dużo wyzwań i planowanych zmian. Współpraca jest bardzo istotna, aby walczyć o polską naukę, o wzrost nakładów na badania i rozwój. Jeżeli nie będzie wspólnego głosu ze środowiska akademickiego to nam się to nie uda. W tym roku zwiększyliśmy budżet o 22% na badania i rozwój, ale jest to jedynie 1,1% PKB. Środki powinny być wydawane efektywniej, a nie efektowniej – mówił Minister Nauki Dariusz Wieczorek.
– Szukamy różnych możliwości, żeby ułatwić uczelniom startowanie w konkursach i korzystanie z grantów – dodał szef resortu nauki.

Potrzeba nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym

Podczas spotkania ze środowiskiem akademickim szef resortu nauki zwrócił uwagę na potrzebę nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym.

– Po wizycie w połowie regionów w Polsce wiemy, że jest potrzeba wprowadzenia nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym. Należy wykorzystać ten moment i wprowadzić takie rozwiązania, które będą stawiały na jakość kształcenia studentów w Polsce.

Wśród najważniejszych tematów wymagających zmiany w ustawie o szkolnictwie wyższym szef resortu nauki wymienił: kwestie dotyczące jakości nauczania, studia podyplomowe, system wyboru rektorów, kwestie dotyczące elastyczności stypendiów oraz podniesienie statusu doktorantów.

– Dziś trzeba stawiać na jakość, a nie na ilość uczelni, aby wszystkie kierunki studiów (nauczycielskie, psychologiczne, inżynierskie, trenerskie) podlegały ścisłym rygorom kontroli komisji akredytacyjnej, która będzie pilnowała jakości kształcenia na tych kierunkach – powiedział szef MNiSW.

– Dzisiaj wyraźny sygnał skierowałem do całego środowiska akademickiego, że trzeba ze sobą współpracować, trzeba rozważyć łączenie uczelni – to musi odbywać się za zgodą senatu, władz – dodał Minister Nauki Dariusz Wieczorek i zapowiedział, że ministerstwo wkrótce przedstawi mechanizm, który będzie promował takie rozwiązania.

Przyszłość polskiej nauki – w stronę doskonałości badawczej

Wizytę w Krakowie zakończył wygłoszony przez Ministra Nauki Dariusza Wieczorka wykład pt. „Przyszłość polskiej nauki – w stronę doskonałości badawczej”. Gospodarzem wydarzenia był Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Budowanie dialogu ze środowiskiem akademickim

– Mamy ambitny plan żeby do połowy roku odwiedzić wszystkie województwa w Polsce. Spotykamy się po raz pierwszy w takim szerokim gronie rektorów uczelni prywatnych i uczelni państwowych. To jest jedno środowisko, które musi dbać o wspólny interes, od tego zależy jak polska nauka będzie się rozwijała – mówił podczas spotkania z rektorami małopolskich uczelni minister Dariusz Wieczorek.

Wizyta szefa resortu w Krakowie jest kolejnym z cyklu spotkań ze środowiskiem akademickim. Minister Dariusz Wieczorek odwiedził już Szczecin, Łódź, Płock, Wrocław, Bielsko-Białą, Katowice, Poznań i Lublin.

Źródło: Wizyta szefa resortu nauki w Krakowie: Jakość kształcenia to nasz wspólny cel – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Portal Gov.pl (www.gov.pl)