Wizyta studyjna w BASF SE w projekcie SIMBIO

Grafika zawiera logotyp Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ciemny napis na białym tle

W dniach 26-27 czerwca br. członkinie zespołu SIMBIO, dr hab. Barbara Ocicka, prof. SGH, oraz dr Jolanta Turek odwiedziły kompleks BASF w Ludwigshafen w Niemczech w celu poznania technologii i efektów prac B+R nad biotworzywami. Program objął prezentacje osiągnięć BASF w obszarze B+R biotworzyw i efektów projektu SIMBIO, zwiedzanie i dyskusję w Laboratoriach Biodegradacji i Visitor Centre oraz tour w kompleksie przemysłowym BASF. 

Współpraca BASF i SGH w projekcie SIMBIO  

Współpraca SGH i BASF została nawiązana w projekcie SIMBIO pt. „Nowe obszary w badaniach innowacji społecznych: zarządzanie innowacjami społecznymi na rzecz zastosowania bioplastiku” (2020-2023). Celem projektu jest rozwój społecznych innowacji wychodzących naprzeciw wyzwaniom w zastosowaniu opakowań z biotworzyw w łańcuchach dostaw żywności w gospodarce o obiegu zamkniętym. Partnerami SGH są Coventry University, Federal University of São Carlos, Simon Fraser University oraz Uniwersytet Łódzki. Projekt jest realizowany w Polsce od 1 września 2020 r. i finansowany przez NCBR. Obejmuje wizyty studyjne badaczy w przedsiębiorstwach tworzących łańcuchy dostaw bioopakowań.

BASF w Ludwigshafen 

W Ludwigshafen znajduje się główna siedziba Grupy BASF oraz rozpościerający się wzdłuż Renu kampus produkcyjny o powierzchni ok. 10 km2, stanowiący największy na świecie zintegrowany kompleks chemiczny. Przedsiębiorstwo funkcjonuje w tym miejscu od 1865 r., od momentu założenia pod nazwą Badische Anilin und Sodafabrik jako fabryki barwników syntetycznych na bazie aniliny oraz sody.

Obecnie pracuje tu 39 000 osób, co stanowi ponad 30% pracowników Grupy BASF na świecie. Na terenie kompleksu znajduje się 200 zakładów produkcyjnych, laboratoria badawczo-rozwojowe oraz jednostki świadczące usługi dla całej Grupy BASF. Duże ilości surowców i materiałów wsadowych są dostarczane do zakładów produkcyjnych koleją, żeglugą, transportem drogowym i rozległą siecią rurociągów liczącą niemal 3 000 km. Funkcjonowanie kampusu jest podporządkowane koncepcji verbund oznaczającej, że zakłady produkcyjne, przepływy energii i logistyka są inteligentnie połączone w sieć w celu jak najbardziej efektywnego wykorzystania zasobów.

Obserwacje w Laboratoriach Biodegradacji

W Laboratoriach Biodegradacji naukowcy zajmują się głównie badaniami nad biodegradacją biopolimerów oraz mikroplastikiem. Badany jest rozpad biopolimerów w warunkach naturalnych – w glebie o różnym składzie i właściwościach oraz w środowisku wodnym. Naukowcy pogłębiają zrozumienie związku między strukturą chemiczną biopolimerów a biodegradowalnością, aby móc opracowywać nowe biodegradowalne produkty w zgodzie ze standardami certyfikacyjnymi oraz wspierającymi rozwój GOZ.
Flagowym produktem BASF jest kompostowalna folia do ściółkowania ecovio spełniająca standard EN 17033.

Proces biodegradacji można podzielić na trzy fazy:

1) kolonizacja materiału przez mikroorganizmy,

2) hydroliza enzymatyczna,

3) metabolizm mikroorganizmów, w wyniku którego powstaje woda, dwutlenek węgla i biomasa mikrobiologiczna.

Przeprowadzone w BASF badania wykazały, że po 181 dniach folia w 94,4% (+/-1,7%) ulega transformacji  w dwutlenek węgla. Naukowcy podjęli się odpowiedzi na pytanie, co dzieje się z resztą. W ramach kooperacji z ETH Zürich udowodniono, że w trakcie procesu biodegradacji pozostała część materiału jest przekształcana w biomasę mikrobiologiczną, czyli mikroorganizmy, rozkładając materiał, wykorzystują go także do budowy własnego ciała.

Pracownicy laboratoriów BASF opracowują metody testowania biodegradacji materiałów funkcjonalnych, budują predykcyjne modele biodegradacji wykorzystujące uczenie maszynowe w celu przyspieszenia rozwoju nowych biodegradowalnych produktów. Jest to możliwe dzięki cyfryzacji procesu badawczego polegającej m.in. na wykorzystaniu aparatury badawczej wyposażonej w cyfrowy odczyt wyników, które następnie są przesyłane i analizowane przez zespoły pracowników we współpracy z naukowcami. Opracowywane są funkcjonalne materiały biodegradowalne do zastosowania m.in. w kosmetykach, detergentach, zmywarkach do naczyń.

Wnioski i rozwój współpracy

Unikatowa wizyta studyjna umożliwiła transfer wyników badań między globalnym partnerem BASF a zespołem SIMBIO oraz omówienie perspektyw kontynuacji współpracy w przyszłości.

Wizyta została zorganizowana we współpracy z Agnieszką Łyczak-Szymczyk, Sustainability Manager w BASF Sp. z o.o. w Polsce, oraz dr. Dawidem Marczewskim, Manager Global Market Development Biopolymers w BASF SE w Ludwigshafen.

Artykuł jest rezultatem projektu naukowego „Nowe obszary w badaniach innowacji społecznych: zarządzanie innowacjami społecznymi na rzecz zastosowania bioplastiku”, no. T-AP SI/SIMBIO/1/2020, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w Polsce w ramach programu Trans-Atlantic Platform: Social Innovation Call.

dr hab. Barbara Ocicka, prof. SGH,

dr Jolanta Turek

Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji
Zakład Zarządzania Ryzykiem

Źródło: Wizyta studyjna w BASF SE w projekcie SIMBIO | Gazeta SGH