W piątek, 19 stycznia 2024 r. w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie miało miejsce pierwsze spotkanie poświęcone tematyce sztucznej inteligencji (SI lub ang. AI) w pracy naukowo-dydaktycznej. Debata, zorganizowana we współpracy z Centrum Doskonałości Sztucznej Inteligencji przy AGH, odbywała się pod hasłem „Quo vadis AI?”.

Grafika zawiera logotyp Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, czewrony napis na białym tle, po lewej stronie logo z czerwoną koroną na górze

W piątek, 19 stycznia 2024 r. w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie miało miejsce pierwsze spotkanie poświęcone tematyce sztucznej inteligencji (SI lub ang. AI) w pracy naukowo-dydaktycznej. Debata, zorganizowana we współpracy z Centrum Doskonałości Sztucznej Inteligencji przy AGH, odbywała się pod hasłem „Quo vadis AI?”.

Główne obszary tematyczne podejmowane podczas debaty związane były nie tylko z wyzwaniami i wątpliwościami, jakie niesie ze sobą nowa technologia AI, ale również możliwościami, które przynosi. Poruszono m.in. zagadnienia poświęcone budowaniu świadomości społeczeństwa na temat AI, możliwościach wykorzystania AI dla człowieka, a także próbom określenia jej statusu społecznego. Ważnymi tematami dla środowiska uniwersyteckiego są te, które dotyczą możliwości zastosowania sztucznej inteligencji w pracy naukowej i dydaktycznej oraz związanych z tym dylematów. Poruszono także szanse oraz wyzwania czy wreszcie poszukiwanie najlepszych rozwiązań i zastosowań AI w różnych obszarach aktywności ludzkiej, innej niż badania naukowe czy proces kształcenia.

Gośćmi wydarzenia byli Pani dr hab. inż. Joanna Jaworek-Korjakowska, prof. AGH, z-ca Kierownika Katedry Automatyki i Robotyki AGH oraz Dyrektorka Centrum Doskonałości Sztucznej Inteligencji AGH, a także Pan prof. dr hab. Michał Ostrowicki, pseudonim Sidey Myoo, afiliacja Academia Electronica, zatrudniony w Pracowni Estetyki Instytutu Filozofii UJ oraz Zakładzie Teorii Sztuki Mediów ASP w Krakowie oraz Pani dr hab. Regina Lenart-Gansiniec, prof. UJ, pracownik Katedry Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego w Instytucie Spraw Publicznych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ.

Kolejne spotkanie z cyklu pt.” Pojęcie, rozwój, metody i obszary zastosowań sztucznej inteligencji” odbędzie się 26 stycznia 2024 r. na platformie Teams. Link do spotkania znajduje się TUTAJ. Serdecznie zapraszamy!

Źródło: „Quo vadis AI?” – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (uek.krakow.pl)