W międzynarodowym gronie o projekcie „Innovative Integrated Tools and Technologies to Protect and Treat Drinking Water from Disinfection Byproducts (DBPs)”,AKRONIM: H2OforAll

Grafika zawiera logotyp Uniwersytetu Gdańskiego, niebieski napis na białym tle, po lewej stronie znajduje się logo Uniwersytetu Gdańskiego

Spotkanie wszystkich członków międzynarodowego konsorcjum realizującego projekt „Innovative Integrated Tools and Technologies to Protect and Treat Drinking Water from Disinfection Byproducts (DBPs)”,AKRONIM: H2OforAll odbyło się 21 listopada 2023 roku w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego. Projekt finansowany jest w ramach programu Horyzont Europa.

Podczas spotkania, w którym wzięło około 40 osób, odbyły się dyskusje dotyczące postępów prac badawczych realizowanych w poszczególnych zadaniach projektu. Uczestników powitały Prorektorka ds. Współpracy i Rozwoju UG dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG oraz Koordynatorka projektu z ramienia UG prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska – Medynska. Spotkanie prowadził Lider projektu prof. Rui Martins z Uniwersytetu Coimbra w Portugalii. Pierwszą prezentację przygotował Andreas Kamilaris z Centrum Doskonałości Cyens przedstawiając opracowane w toku realizacji projektu czujniki mające monitorować produkty uboczne dezynfekcji (DBPs).

Następnie Daniela Meilmann z firmy DHVMED przedstawiła zidentyfikowane ryzyka wpływu DBPs na jakość wody pitnej i środowisko. Po przerwie Luisa Duraes z Uniwersytetu w Coimbrze omówiła postęp w opracowywaniu alternatywnych technologii dezynfekcjiwody, które mogłyby mieć zastosowanie do usuwania DBPs. Kolejnym prelegentem był Rafael Laurenti z instytutu IVL ze Szwecji, który przedstawił ekonomiczną i środowiskową ocenę trwałości technologii usuwania DBPs. W ostatniej części spotkania Siemen Burssens z Uniwersytetu w Leeds przedstawił raport z badań dotyczących świadomości i zaangażowania obywateli w zakresie zapobiegania zanieczyszczaniom wody jak i dobrych praktyk wpływających na zmianę zachowań czynności domowych mogących poprawić ten stan.

Na spotkaniu omawiane były również finansowe aspekty realizacji projektu, sposoby rozpowszechniania wyników projektu, jak i przedstawiono dotychczasowe zaangażowanie przedstawicieli konsorcjum w działalność klastrów zajmujących się problematyką wody i jej zanieczyszczenia w Unii Europejskiej.

 

Źródło: W międzynarodowym gronie o projekcie „Innovative Integrated Tools and Technologies to Protect and Treat Drinking Water from Disinfection Byproducts (DBPs)”,AKRONIM: H2OforAll | Aktualności – Uniwersytet Gdański (ug.edu.pl)