VI Konferencja Naukowa z cyklu „Sukcesy i wyzwania w naukach o zarządzaniu i jakości. Od tradycji do współczesności”

Grafika zawiera logotyp Akademii WSB, różowy napis na białym tle

W dniu 29 marca 2023 r. odbyła się w trybie hybrydowym VI Konferencja Naukowa z cyklu „Sukcesy i wyzwania w naukach o zarządzaniu i jakości. Od tradycji do współczesności”, poświęcona w tym roku tematowi „Współczesne kontynuacje dorobku Zygmunta Rytla (1880-1947)”.

Cykl konferencyjny, współorganizowany wraz z Wydziałem Zarządzania Politechniki Warszawskiej, poświęcony jest dorobkowi polskich klasyków nauk o zarządzaniui jakości. Podejmowane są ich dokonania w kontekście sukcesów i wyzwań, widziane z perspektywy rozwoju dyscypliny naukowej.Celem VI Konferencji Naukowej w ramach tego cyklu był przegląd fundamentalnych zagadnień współczesnego zarządzania, perspektyw rozwojowych oraz kierunków badań na przyszłość, a także możliwości i efektów ich zastosowania w praktyce. Tegoroczną konferencję postanowiono poświęcić profesorowi Zygmuntowi Rytlowi (1880-1947), współpracownikowi prof. Karola Adamieckiego, po jego śmierci kontynuatorowi jego działalności dydaktycznej w Politechnice Warszawskiej, a po II wojnie światowej współorganizatorowi Akademii Handlowej, poprzedniczki obecnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Konferencję otworzyli ze strony Akademii WSB: prof. dr hab. Marek Lisiński, wraz z prof. drem hab. Łukaszem Sułkowskim, ze strony Politechniki Warszawskiej dr hab. inż. Jarosław Domański, prof. PW. Mówcy nawiązali do idei cyklicznych konferencji, których patronami byli kolejno prof. Karol Adamiecki, prof. Edwin Hauswald, inż. Piotr Drzewiecki, prof. Aleksander Rothert, prof. Stanisław Bieńkowski podkreślając, że byli oni związani także z naukami inżynieryjno-technicznymi. W ramach sesji wprowadzającej, moderowanej przez prof. dra hab. Marka Lisińskiego (Akademia WSB) – odniesiono się do dorobku prof. Zygmunta Rytla. Sylwetkę i dokonania patrona konferencji przedstawił dr hab. Alojzy Czech (prof. honorowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach) w ramach wykładu: „Zygmunta Rytla (1880-1947) zarys drogi życiowej i koncepcji organizatorskiej”. W sesji tej wystąpili także: Dr Michał Kozłowski (Wydział Zarządzania PW) z wykładem: „Rytel dyrektorem u Lilpopa, czyli o różnych odcieniach ‘zarządzania naukowego’ w Polsce międzywojennej” oraz dr hab. Agnieszka Skala-Gosk (Wydział Zarządzania PW) z wykładem: „Współczesne ekosystemy przedsiębiorczości”.

Wystąpienia prelegentów i obrady przebiegały następnie w ramach trzech bloków, zatytułowanych kolejno:

  • „Metodologia dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości”,
  • „Organizacja i kierownictwo / prakseologia”,
  • „Optymalizacja działalności i racjonalizacja”.

Moderatorami obrad w ramach poszczególnych bloków byli: prof. dr hab. Marek Lisiński (Akademia WSB), dr hab. Marek Szarucki, prof. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) oraz dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW (Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej).

Konferencja zgromadziła licznych przedstawicieli nauki z całego kraju, doktorantów i studentów z różnych ośrodków akademickich, a także praktyków gospodarczych. W ramach obrad konferencyjnych toczona była merytoryczna dyskusja, świadcząca o aktualności i istotności podejmowanej tematyki z punktu widzenia nauk o zarządzaniu i jakości oraz praktyki gospodarczej. Zamykający konferencję prof. dr hab. Marek Lisiński (Akademia WSB) i dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW (WZ PW) podkreślili, że podczas konferencji udało się połączyć współczesne problemy organizacji i zarządzania z dorobkiem przeszłości, a także wskazać na kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu i jakości.

Źródło: VI Konferencja Naukowa z cyklu „Sukcesy i wyzwania w naukach o zarządzaniu i jakości. Od tradycji do współczesności” – Akademia WSB